מעשר צריך לתת גם מהמשכורת?

מצווה מהתורה להפריש 10% ממה שאתם מרויחים

מעשר צריך לתת גם מהמשכורת?

שלום וברכה כבוד הרב

ברצוננו לשאול על החשיבות במתן מעשר מידי חודש. האם חייבים להפריש בדיוק מעשר מהשכר?

תשובת הרב

שלום רב.
החיוב ליתן מעשר כספים, יש סוברים, שיש חיוב לתת מעשר כספים, כמו שיש חיוב לתת מעשר עני מיבול ארץ ישראל, ודיניהם שווים בכמה דברים. אמנם הסכמת רוב הפוסקים היא שאינו חיוב מצד מצוות מעשר, לא מהתורה ולא מדרבנן, אלא שיעור בינוני במצוות צדקה וכפי שהרבה בני אדם נוהגים.

ומצוה מן המובחר ליתן חומש ואסמכוהו חז"ל על הפסוק 'וכל אשר תתן לי עשר אעשרנו לך' שני פעמים מעשר עולה חומש, ואם ידו משגת ויודע שיש בעיר אלמנות ויתומים שאין ידם משגת להושיע את עצמם חייב מצד הדין להפריש חומש. ויש הסוברים שבכל מקרה הוא חיוב גמור.

בכל מקרה הפרשת מעשר כספים היא מעלה גדולה מאד, והיא סגולה לעושר ושיזכו בניו לרשת נכסיו אחריו. והגר"ח מוולאז'ין (בספר כתר ראש סי' קכג) מביא בשם הגר"א שהמפריש מעשר מובטח לו שלא יבוא לידי הפסד, והמפריש חומש מובטח לו שיתעשר.

ומצוה מהמובחר להפריש מכל הכנסה מיד, אבל ניתן גם לרשום כל הכנסה וכן כל פעם שנותנים צדקה, ואחר כך לעשות חשבון פעם בשנה כמה נשארים חייבים לתת לצדקה.

לדוגמא: מהכנסה של 1040 ש"ח יש להפריש 104. כאמור, אפשר לתת 100 ולרשום 4 ש"ח חוב.

תוכל לקרוא כאן עוד על דין הפרשת מעשר כספים.

גם לך יש שאלה? לחץ כאן!

קראתם? נהנתם? נשמח מאוד אם תשאירו לנו תגובה :)

כתובת הדוא״ל שלך לא תפורסם.