מותר לאשה להתאפר בשבת?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת שבת. שיעור מס' 64

הרב יונה פיינהנדלר בסדרת שיעורים מעניינים בששה סדרי משנה

שיעור מס' 64 במשניות מסכת שבת פרק י משנה ו

מותר לאשה להתאפר בשבת?

במשנה שלפנינו נראה האם מותר בשבת לתלוש שערות או חתיכות עור או ציפורן.

עוד יבואר האם מותר להתאפר בשבת, והאם מותר לקלוע צמה בשבת, וכן האם יש

איסור לתלוש פירות מעציץ שאינו באדמה.

השאלה האם מותר להתאפר בשבת , עולה מתוך איסור מלאכת צובע בשבת

שהיא אחת מל"ט אבות מלאכה האסורות בשבת, ל"ט אבות מלאכה הם כל

המלאכות שנעשו במשכן, והם המלאכות שנאסר על האדם לעשותם ביום השבת.

היכן הייתה מלאכת צובע במשכן? במשכן השתמשו בצביעה לצביעת יריעות המשכן.

לכל השיעורים של הרב יונה פיינהנדלר לחץ כאן

יש לך דעה בעניין? זו הבמה שלך!

כתובת הדוא״ל שלך לא תפורסם.