מותר לצחצח שיניים בצום?

ועוד שאלות ותשובות רבות על צומות במאמר שלפניכם.

משה ויטמן

האם מותר להתרחץ בצום?
בכל הצומות מלבד יום כיפור ותשעה באב, לא קבעו חכמים את היום כהימנעות גם מרחצה ולכן אין כל בעיה להתרחץ בצום.

האם מותר לצחצח שיניים?
עדיף להימנע מכל הכנסת מאכל או משקה לתוך הפה גם אם אינך בולע אותו, זאת מתוך חשש שמא חלק מהמים כן ייבלעו בגרונך. לכן יש להימנע מצחצוח שיניים בצומות אלא אם מדובר על אדם המצטער מחמת כך מאוד, שיכול לצחצח שיניים אך ייזהר שלא תיבלע אף לא טיפת מים אחת בתוך פיו.

האם מותר ללכת לבריכה ביום י"ז בתמוז?
בעניין שחיה בבריכה יש להבדיל בין אדם שהשחייה תאלץ אותו להפסיק לצום לבין אדם שיוכל להמשיך לצום. אם בעקבות השחייה לא יוכל לצום – אסור לו ללכת לבריכה, אבל אם יוכל להמשיך לצום – נהוג שלא ללכת לבריכה אך אין זה איסור גמור.

האם מותר לבלוע תרופות?
חולים הנדרשים לבלוע גלולות, יכולים בהחלט לבלוע את התרופות בצום, אך עדיף לעשות זאת ככל האפשר ללא מים. אם הדבר אינו אפשרי, יש לעשות שאלת חכם.

אם יש לי כאב ראש האם אני פטור מהצום?
יש להבדיל בין כאב ראש הנובע מחמת הצום לכאב ראש הנובע מחמת חולי. החולה פטור מהצומות הקלים וגם מתשעה באב, אך הבריא שכואב לו הראש מחמת הצום אינו פטור מהצום אף אם בשל כך הוא נאלץ להנמיך פעילות ולשכב במיטה. יוצא מן הכלל, אדם שמחמת הצום הוא יכול לחלות שהוא פטור מן הצום.

ממתי צמים ועד מתי?
מלבד יום כיפור ותשעה באב, שאר הצומות אינם תקפים בלילה אלא רק בשעות היום. שעות היום העל פי ההלכה הן השעות שבין עלות השחר בתחילת הבוקר ועד לצאת הכוכבים בתחילת הלילה.  השעה המדויקת,  לצום י"ז בתמוז תשע"ד – כניסת הצום – 3:56 יציאת הצום 20:11 . נדגיש, כי שקיעת החמה אינה מספיקה כדי להוציא את צום ויש לחכות עד לצאת הכוכבים (כרבע שעה אחר כך).

האם מותר לעסוק בענייני חול ביום צום?
מותר לעסוק בכל ענייני החולין – עבודה, עבודות בית, קניות וכדומה במהלך צומות.

האם מותר לשמוע מוזיקה בצום?
מן הראוי למעט בשמיעת מוזיקה ובכלל בתעסוקות משמחות… בכל זאת זהו יום אבל, אבל איסור מפורש אין.

קראתם? נהנתם? נשמח מאוד אם תשאירו לנו תגובה :)

כתובת הדוא״ל שלך לא תפורסם.