מושגים ביהדות באות ר'

ראש השנה/ רבנים ועוד מושגים באות ר'

ראש השנה
ימי חג החלים ב-א' וב' בתשרי, תחילת השנה החדשה על פי לוח השנה העברי ראש השנה הוא יום חג.
ראש השנה הינו גם יום דין בו יושב הקב"ה ודן את כל באי עולם וגוזר את דינם לשנה החדשה. מצוות החג היא תקיעה בשופר, וחז"ל אמרו כי מצווה זו היא חלק מסדר המלכתו ודינו של ה' ביום זה. בנוסף תיקנו חז"ל לומר בתפילה פסוקים העוסקים במלכות ה' בזכרונו את בני האדם ובתקיעת השופר. השם "ראש השנה" מופיע במקרא כציון לראשית השנה. החג עצמו נקרא גם יום תרועה, יום זכרון, יום הדין.
ראש חודש
תחילת החודש העברי.
בזמן בית המקדש הקריבו בו קורבנות מיוחדים, כמפורט בתורה, ובימינו אומרים בו "יעלה ויבוא", חצי הלל ותפילת מוסף. בשבת שלפניו נוהגים להודיע בבית הכנסת על מועד ראש החודש ב"ברכת החודש" ושבת זו קרוייה "שבת מברכים".
ראשונים
כינויים של חכמי ישראל החל ממחצית המאה ה-11 ועד למחצית המאה ה-15 בערך, בתקופה שבין ה"גאונים" (ראשי הישיבות בבבל למן שנת 600 בקירוב ועד 1040) ובין ה"אחרונים" (מפרשי התלמוד והפוסקים מהמאה ה-16 ואילך). תקופת הראשונים החלה עם שקיעתן של ישיבות בבל והקמתם של מרכזי תורה בפזורה היהודית, והסתיימה בדור שלפני גירוש ספרד.

רבנים- רב
רב במשמעות המקובלת הינו מנהיג של קהילה או כינויו של תלמיד חכם. במהלך הדורות עמד בראש כל קהילה יהודית רב שעסק בהוראה, בקביעת הלכה, בשיפוט על פי דין תורה, בפיקוח על כשרות ובניהול ישיבות. במקומות מסוימים ייצג הרב את הקהילה גם בפני השלטונות. רב ממונה לתפקידו רק לאחר שעבר מבחני ידע בהלכה וקיבל "סמיכה" מרבנים, כדי שיוכל לפסוק הלכה ולהרביץ תורה.

קראתם? נהנתם? נשמח מאוד אם תשאירו לנו תגובה :)

כתובת הדוא״ל שלך לא תפורסם.