מה מברכים על אבוקדו מרוסק ומה על מיץ תפוזים

דיני ברכות שכדאי לדעת מהגאון רבי נפתלי נוסבוים שליט"א

מיץ מפירות סחוטים

מיץ מפירות סחוטים כגון מיץ תפוזים או מיץ אשכוליות מברכים שהכל.

מרק ירקות

מרק ירקות שיש שם רוב ירקות מברך על המים אדמה או יברך על ירקות ויפטור המים

אך אם יש שם בשר ברכת המים שהכל.

מרק ירקות טחון מברכים ע"ז אדמה.

סלט אבוקדו מרוסק

סלט אבוקדו מרוסק בבלנדר או פירה מברכים ע"ז ברכתם הראוי' אפי' שטחון

משום שהדרך לאכלם כך וכשנטעו ע"ד כן ניטעו.

רסק תפוחים

רסק תפוחים אם יש מהפרי חתיכות שאפשר להוציא יוציא ויברך העץ ויפטור הכל

ואם מרוסק לגמרי ע"י בלנדר עד שלא ניכר צורת הפרי ברכתו שהכל והמהדר יברך

על פרי אחר תפוח או שקד וכדו' העץ ויפטור את זה.

גלידה מפירות טחונים

העושים גלידה מפירות טחונים בכל אופן ברכתו שהכל כי השתנו לגמרי.

סלט פירות

העושים סלט פירות ויש שם פירות שברכתם העץ ואדמה מעיקר הדין הברכה לפי הרוב

אבל רבים מהדרים לברך על שני המינים וכדי שלא יהי' חשש ברכה לבטלה לדעת חלק

מהפוסקים, יוציא מהמין המועט קודם שמברך וכשניכר בפני עצמו לא נפטר בברכת הרוב

ויותר טוב שיברך על פרי אחר שברכתו כמין המועט שלא מעורב פה.

קומפוט

מים של קומפוט כיון שהדרך לבשלו לצורך המים שרגילים לאוכלם עם הקומפוט לכן יש ספק

גדול בברכה כששותה בפני עצמו ע"כ המברך שהכל יש לו על מי לסמוך אך ירא שמים יפטור

את השתיה ע"י שיברך על הפרי העץ ויפטור את הקומפוט ובפרט כשיש חתיכות מרובות,

ובאמצע הסעודה אין לברך שהכל ע"ז אבל המהדר יאכל פרי העץ ויברך ע"ז גם באמצע הסעודה

בארשט (חמיצה)

בארשט (חמיצה) כששותים מברכים שהכל וכשמשתמשים כרוטב כגון ששמים על פירה

או תפוח אדמה נפטר בברכת בורא פרי האדמה שמברך על האוכל.

העוגות של פסח

העוגות של פסח לרוב הם שהכל, ולכן אין לאכול באמצע הסעודה גם כשמתכוין לשובע

כי נעשה לקינוח אם לא מברך קודם, ורבים מהדרים כשיודעים כי יאכלו עוגה באמצע

הסעודה לברך לפני שנוטל ידיו על דבר אחר שהכל ופוטר את מה שיבוא בסעודה.

 

(מתוך חוברת הלכות חג הפסח תשפג בהוצאת מפעל משיב כהלכה)

קראתם? נהנתם? נשמח מאוד אם תשאירו לנו תגובה :)

כתובת הדוא״ל שלך לא תפורסם.