מה זה משנה, מי חיבר אותה, כמה סדרים היא כוללת ומה הן מסכתות

5 דברים שידעת או לא ידעת על 'משנה'

 • המשנה היא ספר היסוד של התורה שבעל פה. היא מהווה אסופה של אלפי 'משניות' – הלכות, שנאמרו על ידי ה'תנאים', שחיו בתקופת בית המקדש השני בעיקר.
 • המשניות מחולקות לששה 'סדרים', שכל אחד מהם מקיף נושא שלם בהלכה היהודית.
  ששת הסדרים הם:
  'זרעים', העוסק במצוות התלויות בארץ, הלכות ברכות, תפילה ועוד.
  'מועד', העוסק בהלכות שבת וחגי ישראל.
  'נשים', העוסק בהלכות הנוגעות לסוגיות שונות של מבנה המשפחה, מהלכות חתונה ולהבדיל גירושין, ועד הלכות הנוגעות למצוות ייבום, כתיבת הכתובה, תשלומי מזונות שמחויב הרב לשלם לילדיו ועוד.
  'נזיקין', העוסק בהלכות ממוניות, מחלוקות כספיות, כיצד יש להכריע את הדין בין מי שהזיק למי שרכושו ניזק ועוד.
  'קדשים', העוסק בהלכות של הקרבנות המובאים בבית המקדש.
  'טהרות', העוסק בהלכות של טומאה וטהרה.
 • כל אחד מששת הסדרים הללו מחולק ל'מסכתות' רבות, כשכל מסכת עוסקת בתת נושא מתוך הנושא הכללי עליו נסוב ה'סדר'. כך למשל בסדר 'מועד' שעוסק כאמור בהלכות שבת ומועדי ישראל תמצאו את מסכת 'שבת' העוסקת בהלכות שבת, מסכת 'סוכה', העוסקת בהלכות סוכה, מסכת 'ביצה' העוסקת בהלכות החגים, מה מותר לבשל וכיצד, מסכת 'יומא' העוסקת בהלכות יום הכיפורים ועוד.
 • המשניות נאמרו במשך מאות שנים על ידי התנאים, ונלמדו בעל פה מאב לנו ומרב לתלמידו, עד שראה רבי יהודה הנשיא המכונה 'רבי', שהעם מתחיל לשכוח את המשניות, וסידר אותן בכתב בששת הסדרים הללו.
 • את המשניות אנחנו לומדים כחיבור בפני עצמו, וגם כחיבור בסיס לתלמוד הבבלי ולתלמוד הירושלמי, שמבארים אותן ומרחיבים את הנושאים המוזכרים בהן בקצרה.

יש לך דעה בעניין? זו הבמה שלך!

כתובת הדוא״ל שלך לא תפורסם.