מה זה היצר הרע הזה, והאם הוא קשור לשטן?

הרב יעקב שטיר, עם כל מה שרצית לדעת על היצר הרע

בטח שאלתם את עצמכם, האם יש בכלל דבר כזה שנקרא יצר הרע? ואם יש אכן דבר כזה, מה זה בדיוק?

אנסה לענות תשובה:

בתורה נאמר "כי יצר לב האדם רע מנעוריו" (בראשית ח', כ"א), ובדברי חז"ל ובשאר ספרות הקודש מוצאים אנו רבות התייחסות ליצר הרע. אם כן, ללא ספק היצר הרע הוא אכן דבר אמיתי וקיים.

כשמדברים על יצר הרע, מתכוונים לכוח ולמשיכה החומרית והתאוותנית שיש באדם. נסביר בעזרת השם עניין זה ביתר הרחבה:
כל יהודי מורכב מגוף ונשמה. גוף הכוונה הן לגוף החומרי שלנו והן לחלק הנמוך של הנפש שנמצא בתוכנו, אשר מושך אותנו להנאות הגופניות. נשמה הכוונה לחלק רוחני אלוקי גבוה הנטוע בנו, חלק אשר נמשך רק לרוחניות, לקדושה, לעשיית רצון ה' יתברך ולדבקות בבורא עולם.
מכיוון שהגוף והנשמה סותרים ומנוגדים זה לזה, ישנה מלחמה עיקשת ביניהם. כל אחד מהם מנסה למשוך את האדם לכיוון שלו. מלחמה זו היא היא המושג הידוע של מלחמת היצר הטוב עם היצר הרע.

היצר הרע נקרא גם בשם שטן או בשם נחש, וכפי שכתב הספורנו בספר בראשית (ג', א'): " והנחש הוא שטן הוא יצר הרע, רב החזק עם מעוט היותו נראה". ישנם גם כינויים נוספים ליצר הרע, כגון שונא, מלך זקן וכסיל ועוד.
ליצר הרע ישנה גם יכולת להכנס לתוך מישהו אחר ודרכו להחטיא את האדם, דהיינו שהוא יכול להכנס למישהו אחר ולגרום לו לגרות ולמשוך את אותו אדם שהיצר הרע שייך אליו לדבר עבירה.

תפקידנו בעולם הוא להלחם ולהתגבר על היצר הרע, וה"נשק" שקיבלנו מהבורא יתברך בכדי להצליח במשימה קשה זו היא התורה הקדושה. לתורה יש כח עצום בכדי לקדש אותנו ולטהר אותנו מהיצר הרע.

 

כתוספת לדברים, נביא כמה מאמרים על היצר הרע והמלחמה כנגדו מהגמרא במסכת קידושין דף ל' עמוד ב':

♦ "הקב"ה אמר להם לישראל, בני בראתי יצר הרע ובראתי לו תורה תבלין, ואם אתם עוסקים בתורה אין אתם נמסרים בידו, שנאמר (בראשית ד', ז') 'הלא אם תטיב שאת', ואם אין אתם עוסקין בתורה אתם נמסרים בידו, שנאמר 'לפתח חטאת רובץ', ולא עוד אלא שכל משאו ומתנו בך, שנאמר 'ואליך תשוקתו', ואם אתה רוצה אתה מושל בו שנאמר 'ואתה תמשל בו'".

♦  "קשה יצר הרע שאפילו יוצרו קראו רע שנאמר (בראשית ח', כ"א) 'כי יצר לב האדם רע מנעוריו'".

♦  "יצרו של אדם מתחדש עליו בכל יום, שנאמר (בראשית ו', ה') 'רק רע כל היום'. ואמר ר"ש בן לוי, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש המיתו, שנאמר (תהלים ל"ז, ל"ב) 'צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו', ואלמלא הקב"ה עוזרו אין יכול לו, שנאמר 'אלקים לא יעזבנו בידו'".

♦  "בני, אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרש, אם אבן הוא נימוח, ואם ברזל הוא מתפוצץ, שנאמר (ירמיהו כ"ג, כ"ט) 'הלא כה דברי כאש נאם ה' וכפטיש יפוצץ סלע'. אם אבן הוא נימוח, שנאמר (ישעיהו נ"ה, א') 'הוי כל צמא לכו למים', ואומר (איוב י"ד, י"ט) 'אבנים שחקו מים'".

קראתם? נהנתם? נשמח מאוד אם תשאירו לנו תגובה :)

כתובת הדוא״ל שלך לא תפורסם.