מה היא קריאת שמע? מתי קוראים אותה, ומי מחויב בכך?

5 דברים שידעת או לא ידעת על 'קריאת שמע'

מה היא קריאת שמע? מתי קוראים אותה, ומי מחויב בכך?

  • קריאת שמע היא אמירת פרשת 'שמע ישראל' הכתובה בספר דברים, בה אנו מחויבים על פי התורה.
  • על פי ההלכה אנו קוראים 'קריאת שמע' שלוש פעמים ביום:
    בשעות הבוקר – בתוך תפילת שחרית. בשעות הלילה – בתוך תפילת ערבית, ופעם שלישית לפני שהולכים לישון – 'קריאת שמע שעל המיטה', אלא שהחיוב בקריאת שמע שעל המיטה הוא מדברי חכמנו זכרונם לברכה לעומת קריאת שמע בוקר וערב בה אנו מחויבים 'מדאורייתא' – כלומר זו מצווה שנכתבה במפורש בתורה.
  • 'קריאת שמע' היא גם הצהרת אמונים של יהודי לבורא עולם. לכן נהגו יהודים לקרוא קריאת שמע בעת שמסרו נפשם על קידוש ה'. כך נהגו יהודי אירופה כשנרצחו במסעי הצלב שהובילו הנוצרים הארורים, כך נהגו יהודי המזרח כשנטבחו על ידי מוחמד ומאמיניו ימ"ש, וכך נהגו מיליוני הקדושים שנרצחו בשואה הנוראה.
  • כשאדם חולה ונוטה למות, מתכנסת משפחתו סביבו, ובעת שהוא מוסר את נפשו בחזרה לבורא עולם, קוראים הסובבים את מיטתו 'קריאת שמע', כדי ללוות את נשמתו בבואה לתת דין וחשבון לפני  בית הדין של מעלה.
  • פרשת שמע כתובה גם במזוזה הקבועה בדלתו של כל בית יהודי, וכן גם בתפילין שעל היד ובתפילין שעל הראש. קריאתה ידועה גם כסגולה להינצל מהפחד למי שסובל מפחדים, וגם כסגולה להינצל מהיצר הרע שמנסה לפתות את האדם לדבר עבירה.

יש לך דעה בעניין? זו הבמה שלך!

כתובת הדוא״ל שלך לא תפורסם.