מה אנחנו מתרגשים מנצחון המכבים? כבר היו לנו נצחונות שונים

הרב יעקב שטיר עם ההיבט הנכון על חנוכה

שאלה:

מה המיוחד בניצחון החשמונאים על היוונים יותר משאר הניצחונות שהיו לעם היהודי במשך הדורות?

 

תשובה:

המיוחד בניצחון שהיה במלחמת החשמונאים נגד היוונים, הוא שכל המלחמה שם הייתה בדרך ניסית, הרבה למעלה הדרך הטבע. הניצחון היה דבר בלתי הגיוני לחלוטין.

ב"על הניסים", הקטע שאומרים בימי חנוכה בתוך תפילת העמידה וברכת המזון, נאמר כך: "מסרת גיבורים ביד חלשים ורבים ביד מעטים וטמאים ביד טהורים ורשעים ביד צדיקים וזדים ביד עוסקי תורתך".

בזכות מה זכו החשמונאים לנס כה גדול?

ברור שהם זכו לנס משום שהם היו צדיקים גדולים, אך בנוסף לכך הייתה להם זכות גדולה ע"י המסירות נפש המיוחדת שהם עשו, וזכות זו עמדה לימינם. לבוא קבוצת אנשים קטנה, אנשים חלשים, ולצאת להלחם באויב כה עוצמתי, זה דבר שדורש מסירות נפש של ממש, וכשעושים מסירות נפש זוכים לניסים.

הגמרא במסכת ברכות (דף כ' ע"א) שואלת: " מאי שנא ראשונים דאתרחיש להו ניסא ומאי שנא אנן דלא מתרחיש לן ניסא (במה שונים הראשונים שהתרחשו להם ניסים, ובמה שונים אנו שלא מתחרשים לנו ניסים)?" מתרצת הגמרא: "קמאי הוו קא מסרי נפשייהו אקדושת השם, אנן לא מסרינן נפשין אקדושת השם (אלו שלפנינו היו מוסרים את נפשם את קדושת השם, ואנו לא מוסרים את נפשנו על קדושת השם)".

יש להוסיף, שאנו מציינים באופן מיוחד את נס הניצחון של חנוכה, משום שהייתה בנס זה הצלה רוחנית עצומה לעם ישראל. רוב האויבים שקמו במהלך הדורות על עם ישראל על מנת לכלותו חס וחלילה, קמו על העם על מנת להורגם ולהשמידם באופן פיזי. היונים, מטרתם הייתה שונה, מטרתם הייתה להשמיד רוחנית את העם היהודי, להרחיקם מהתורה הקדושה ומהקדוש ברוך הוא.

עד כמה שהצלה משמד פיזי היא דבר חשוב, הצלה משמד רוחני נחשבת לדבר עוד יותר חשוב. כך מתבאר מתוך מאמר חז"ל שאמרו: " מנין שהמחטיא את האדם יותר מן ההורגו? שההורג הורג בעולם הזה ויש לו חלק לעולם הבא, והמחטיא הורגו בעולם הזה ובעולם הבא". (מדרש במדבר רבה כ"ד, ד')

בשמחה רבה ניגשים אנו בימים גדולים אלו של חנוכה להודות ולהלל ה' יתברך על נס הניצחון של החשמונאים ועל כל הניסים והנפלאות שהוא עושה עמנו תמיד, בכל עת ובעל שעה.

קראתם? נהנתם? נשמח מאוד אם תשאירו לנו תגובה :)

כתובת הדוא״ל שלך לא תפורסם.