מהי מטרת ההלכות ולמה ואיך הן נוצרו?

שאלה

האם התהליך של יצירה של הלכות חדשות ובכלל הקיום של ההלכות שמתייחסות לכל פעולה שאנחנו עושים ביום יום – נוצר מכיוון שאנחנו מניחים שה"איש הממוצע" (רוב העם) לא נמצא ברמה רוחנית מספיק גבוהה כדי שיהיה בו את העקרונות הבסיסים שינחו אותו איך להתנהג ולהגיב ביום יום?

עוז

 

תשובה

שלום עוז!

מה שאתה אומר בעיקרון זה נכון, אך צריך להסביר למה הכוונה כשאומרים שזה נכון…

המצוות נועדו בכדי להביא את נשמותינו לתיקון השלם והנצרך. כשם שלגוף האדם יש רמ"ח איברים ושס"ה גידים, סה"כ תרי"ג חלקים, כך יש לנשמה תרי"ג חלקים רוחניים. יש גם תרי"ג מצוות בתורה, רמ"ח מצוות עשה ושס"ה מצוות לא תעשה, וכל מצוה מכוונת כנגד חלק אחד של הנשמה או הגוף.

כל מצוה, שורשה בעולמות העליונים ובנשמה, והיא יכולה להגיע עד כסא הכבוד. אין גבול לגודל ההשפעה של מצוה על העולמות העליונים ועל כל מה שקורה בעולם!

אנו הגענו לעולם הזה אך ורק בכדי לתקן את נשמותינו. התיקון נעשה הן ע"י קיום המצוות וכנ"ל, והן ע"י הייסורים שעוברים על כל אדם ואדם במהלך שנות חייו.

כעת נחזור לשאלתך. כפי שכתבתי, אתה צודק בכך שאנו לא ברמה מספיק גבוהה בכדי לדעת איך להתנהג ביום יום. אך כשאומרים "להתנהג ביום ביום" הכוונה  היא איך לתקן את מעשינו בדיוק לפי מבנה הנשמה והעולמות שלמעלה, באופן שהכל יושלם ויתוקן כנדרש.

אילו היינו בדרגה רוחנית מאד מאד גבוהה, היינו משיגים את כל שורשי המעשים ומבינים איזה מעשה מכוון כנגד אותו חלק רוחני הדרוש כעת תיקון.

למעשה, האבות הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, השיגו מעצמם את העניין הזה. לכן מבואר בדברי חז"ל שהם ידעו אלו מצוות יש לקיים והם שמרו אותן, וזאת למרות שעדיין התורה לא ניתנה לעם ישראל.

אחרי נתינת התורה בהר סיני, לא שייך לקיים את הנדרש מאתנו ללא הליכה מדוקדקת אחרי מה שכתוב בתורה שבכתב ובתורה שבעל פה. רק באופן זה האדם יכול להגיע למנוחה ולנחלה, לעשות את הנדרש ממנו בתיקון עצמו לקראת העולם הבא שלו, ובתיקון כלל ישראל לקראת הגאולה השלמה שתבוא בעזרת ה' במהרה.

בברכה

יעקב

קראתם? נהנתם? נשמח מאוד אם תשאירו לנו תגובה :)

כתובת הדוא״ל שלך לא תפורסם.