למה כל כך חשוב להדליק נרות חנוכה?

בכל שנה ושנה אנחנו מדליקים נרות חנוכה , אבל למה באמת עושים זאת? למה זה כל כך חשוב?

למה כל כך חשוב להדליק נרות חנוכה?

מאת הרב יעקב שטיר

אחת מהמצוות החביבות ביותר על עם ישראל היא הדלקת נרות חנוכה, ובאמת,

בהלכה ניתנת חשיבות מיוחדת וגדולה למצוה זו. ב"שולחן ערוך" (או"ח סימן תרע"א, א') נפסק:

צריך לזהר מאד בהדלקת נרות חנוכה, ואפילו עני המתפרנס מן הצדקה שואל או מוכר כסותו ולוקח שמן להדליק".

הטעם הפשוט לחשיבות הגדולה של מצוה זו, היא משום שמצוה זו באה לפרסם את הנס הגדול של ניצחון החשמונאים

ונס פך השמן שהספיק לשמונה ימים.

אך יש גם רובד יותר עמוק בעניין הנרות חנוכה…

מצאנו בכמה מקומות שעניין הנר מורה על אור רוחני גבוה. בפסוק (משלי ו', כ"ג) כתוב: "כי נר מצוה ותורה אור".

המצוה נקראת נר משום שהיא מביאה אור גדול לנשמה. גם הנשמה עצמה נקראה נר, כפי שכתוב (משלי כ', כ"ז): "נר ה' נשמת אדם".

היוונים גזרו גזירות קשות על עם ישראל

לא גזירות של שמד פיזי, אלא גזירות של שמד רוחני. רצונם היה לעקור את הקשר של עם ישראל לנשמותיהם,

לנצחיותם ולאור הגדול של התורה הקדושה. מניעת אותו אור מעם ישראל הביאה חשכות רוחנית גדולה לעם.

זו הסיבה שחז"ל ביארו שהמילה "וחושך" הכתובה בתורה בספר בראשית בפסוק "וחשך על פני תהום" (א, ב'),

מרמזת על גלות יוון, שכן גלות זו "החשיכה עיניהם של ישראל בגזירותיהן" (בראשית רבא ב, ב').

החשמונאים במסירות נפשם הצליחו לגבור על היוונים ולהאיר מחדש את העולם באור רוחני נפלא ונשגב.

הם הדליקו את המנורה שהייתה במקדש אשר ממנה האיר אור רוחני גדול בעולם. באותה מנורה נעשה כידוע נס פח השמן,

מה שגם מורה על העוצמות הרוחניות האדירות שהיו שם.

ימי החנוכה נקבעו להיות באמצע החורף, בימים בהם במשך היממה יש יותר שעות חושך מבשאר ימות השנה.

את אותם ימים חשוכים אנחנו מאירים ע"י נרות החנוכה.

בכל שנה ושנה אנחנו מדליקים נרות חנוכה בכדי להכניע מחדש את קליפת יוון ואת החשכות הגדולה הבאה בעקבותיה,

ומביאים אנו בזאת לעצמנו ולעולם כולו יותר אור רוחני.

קראתם? נהנתם? נשמח מאוד אם תשאירו לנו תגובה :)

כתובת הדוא״ל שלך לא תפורסם.