למה אנו צריכים שהמשיח יבוא?

אנחנו מאמינים שהכל לטובה, אז בשביל מה צריכים את המשיח?

למה אנו צריכים שהמשיח יבוא?

 

כבוד הרב יש לי שאלה:

אני התחלתי לאחרונה להתקרב ליהדות, התחלתי להניח

תפילין, ולשמור שבת, ואני מרגיש ממש נפלא. יש לי שאלה,

הרבה פעמים  אני נתקל בעניין הזה של 'ביאת המשיח'  שהמשיח

יבוא.. וכדומה נשאלת השאלה למה אנו צריכים שהמשיח יבוא, הרי

ידוע שכיהודים עלינו להאמין שכל מה שהקב"ה עושה זה לטובה,

ואם גם עכשיו הכל טוב, אז בשביל מה צריכים את המשיח?

י. כפר סבא

 

תשובת הרב יעקב שטיר

נכון מאד שכל מה שהקב"ה עושה זה לטובה, אך זה עדיין לא אומר שהמצב

בו אנו נמצאים זה המצב הטוב ביותר והרצוי.

כוונת הדברים היא שאמנם הייסורים שאנו עוברים מטיבים ומועילים לנו, אך

הסיבה שאנו זקוקים לאותם ייסורים היא מחמת העבירות שעשינו במהלך שנות

הגלות. אם כל מעשינו ומחשבתנו היו מתוקנים, לא היינו זקוקים לאותם ייסורים

והיינו חיים בשיא השלווה, האושר והשלמות. הקב"ה היה הרבה יותר שמח אילו

לא היינו חוטאים וממילא היו נמנע מאתנו כל הצער שעובר עלינו.

ביאת המשיח היא כניסה למצב שבו העולם נעשה מתוקן, לא יהיו יותר עבירות

ומעשים לא טובים. במצב כזה לא יהיה צורך בייסורים.

בימות המשיח גם לא יהיו לנו הפרעות ללימוד תורה ולקיום המצוות כפי שיש לנו

היום. נעסוק בתורה במלא העוצמה ונרגיש היטב את הנועם והטוב שבה.

בנוסף, ההיטהרות של העם היהודי בימות המשיח מכל העבירות והטומאה שדבק

ו בו במשך שנות הגלות, תביא לכך שנזכה להגיע לתקופה שנקראת "חיי העולם הבא".

בתקופה זו נחיה חיים מלאים בעונג עצום, העונג של "להתענג על ה' ולהנות מזיו שכינתו".

הדברים האמורים מבוארים ברמב"ם בספרו "משנה תורה" (הלכות תשובה

פרק ט', הלכה ב'), וזה לשונו: "ומפני זה נתאוו כל ישראל נביאיהם וחכמיהם

לימות המשיח, כדי שינוחו ממלכויות שאינן מניחות להן לעסוק בתורה ובמצוות

כהוגן, וימצאו להם מרגוע וירבו בחכמה, כדי שיזכו לחיי העולם הבא.

לפי שבאותן הימים תרבה הדעה והחכמה והאמת, שנאמר 'כי מלאה הארץ דעה

את ה", ונאמר 'ולא ילמדו איש את אחיו ואיש את רעהו', ונאמר 'והסירותי את לב

האבן מבשרכם'. מפני שאותו המלך שיעמוד מזרע דוד בעל חכמה יהיה יתר משלמה,

ונביא גדול הוא קרוב למשה רבינו, ולפיכך ילמד כל העם ויורה אותם דרך ה', ויבואו

כל הגוים לשומעו, שנאמר 'והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית ה' בראש ההרים'.

וסוף כל השכר כולו והטובה האחרונה שאין לה הפסק וגרעון הוא חיי העולם הבא,

אבל ימות המשיח הוא העולם הזה ועולם כמנהגו הולך, אלא שהמלכות תחזור לישראל,

וכבר אמרו חכמים הראשונים אין בין העולם הזה לימות המשיח אלא שיעבוד מלכיות

בלבד". על כאן לשון הרמב"ם.

מצב זה הוא המצב אותו חפץ הבורא יתברך להנחיל לנו, וזו הסיבה שאנו מרבים לבקש

שיבוא כבר המשיח ומצפים בכל רגע ורגע לביאתו.

קראתם? נהנתם? נשמח מאוד אם תשאירו לנו תגובה :)

כתובת הדוא״ל שלך לא תפורסם.