1/24

לימוד גמרא – קשירת קשר אסורה. שיעור 42

לימוד גמרא בצורה חוויתית מאת הרב דניאל ניו

מסכת בבא מציעא פרק שנים אוחזין דף יג. אי הכי כי אין בהן – דף יג: אמר רבי אלעזר.
בשיעור זה מבאר הרב ניו מה החשש להחזיר שטר שנמצא שאין בו אחריות נכסים, לידי המלוה.

שיעור מספר 42

לכל השיעורים של הרב דניאל ניו לחץ כאן

יש לך דעה בעניין? זו הבמה שלך!

כתובת הדוא״ל שלך לא תפורסם.