1/38

לימוד גמרא – בעלות פרטית ברשות ציבורית? – שיעור 28

לימוד גמרא בצורה חוויתית מאת הרב דניאל ניו

לימוד גמרא – בעלות פרטית ברשות ציבורית? – שיעור 28

מסכת בבא מציעא פרק שנים אוחזין דף י. מתני' ראה את המציאה – דף י: לאתויי צידי רשות הרבים.
בשיעור זה מלמד הרב ניו שיש דין של ארבע אמות של אדם קונות לו אפילו ברשות הרבים,
ומתי לא חל דין זה. והאם אפשר לקנות חפץ ע"י שפורס בגד על החפץ או שנופל עליו בלי להחזיק אותו בפועל.

שיעור מספר 28

לכל השיעורים של הרב דניאל ניו לחץ כאן

יש לך דעה בעניין? זו הבמה שלך!

כתובת הדוא״ל שלך לא תפורסם.