לימוד גמרא – אלימות בבית המשפט! שיעור 16

לימוד גמרא בצורה חוויתית מאת הרב דניאל ניו

לימוד גמרא – אלימות בבית המשפט! שיעור 16

לימוד גמרא – מסכת בבא מציעא פרק שנים אוחזין דף ו. בעי ר' זירא – ו: אמר ליה רב חנניה.
הרב ניו מלמד מה הדין במקרה של שנים אוחזין בחפץ,
ואחד מהם הוציא בכח את החצי שהשני תפוס, ומה יהיה הדין במקרה שאחד מהם הקדיש את חלקו.

שיעור מספר 16

לכל השיעורים של הרב דניאל ניו לחץ כאן

יש לך דעה בעניין? זו הבמה שלך!

כתובת הדוא״ל שלך לא תפורסם.