לא חלפו כמה דקות וצלחת סלט הירקות נשפכה על ראשו

ומה אתם הייתם עושים במקרה כזה? 

הרב אהרן כהן
מסופר על חסיד אחד שהגיע לרבו וטען בפניו שמידת הכעס שולטת עליו ואינו מוצא לעצמו עצה איך להינצל מזה. אמר לו רבו "תמתין בבקשה בחוץ, אולי בנתיים יזמנו לי משמים עצה טובה עבורך".
בזמן שהוא ממתין בחוץ הוא שומע את רבו אומר סוד לגבאי שלו: "לך נסה אותו במידת הכעס"! ואכן לא חלפו כמה דקות ולגבאי "נשפכה" צלחת סלט ירקות הישר מעל ראשו של החסיד.
בימים כתיקונם היה עושה מהגבאי סלט ירקות – אבל כאן, הוא הרי שמע את לחישת רבו לנסות אותו…
הגבאי בקושי התנצל, וחזר למקום עם כוס תה, שגם הוא נשפך עליו "בטעות"…
בעודו אבל וחפוי ראש קרא הרב לגבאי שיקרא לתלמיד. "נו?!"  התפלא רבו "אתה כבר שולט היטב במידת הכעס! תראה מה הגבאי עשה לך ואתה כלל לא יצאת מגדרך!"
"רבי" הורה החסיד "שמעתי שכל מה שאירע לי "נשלח" אלי ע"י הרבי כדי לנסות אותי, א"כ איך אכעס?!"
ענה לו רבו "זו בדיוק העצה!"
לזכור את הכלל שכל מה שמתרחש "נשלח" אליך ע"י הבורא יתברך כדי לנסות אותך, אז הכיצד תכעס?!"
הכעס היא מידה רעה, וכפי שאמרו חז"ל "כל הכועס כל מיני גהינום שולטים בו שנאמר והסר כעס מלבך והעבר רעה מבשרך" ואין רעה אלא גיהנום שנאמר"וגם רשע ליום רעה",
הנה אנו רואים שכשאדם כועס הוא רק גורם לעצמו רעה ומכאוב.
בתלמוד בבלי במסכת פסחים כתוב ששלשה הקדוש ברוך הוא אוהבן ואחד מהן הוא מי שאינו כועס. כל אדם היה רוצה שאיזה מלך או נשיא או ראש ממשלה יאהב אותו, אם היה לו כזו אהבה הוא היה הולך מהבוקר ועד לילה בפנים שוחקות על זה שהוא זכה שהמלך אוהב אותו, ואם כתוב שמי שאינו כועס הקב"ה אוהבו מה לו ליותר מזה, צריך להתנער מיידית ממדה מגונה זו כדי שמלך מלכי המלכים יאהב אותך.
צריך לדעת שמידת הכעס מעבר לזה שאין לו חן בעיני הבריות והוא שנוא בעיניהם, ומעבר לזה שהוא מביא את עצמו לידי מחלוקת ועוד, הוא גורם עזות לעצמו ומחמת זה הוא לא יכנע ולא יודה על האמת שזה לעצמו עוד מידה מגונה.

קראתם? נהנתם? נשמח מאוד אם תשאירו לנו תגובה :)

כתובת הדוא״ל שלך לא תפורסם.