1/1461

כמה מילים יש בתורה?

כמה מילים יש בתורה?

ליקטנו עבורכם כמה נתונים מספריים מעניינים מתורתנו הקדושה:

 

הפרשה הקצרה ביותר בתורה

פרשת "וילך" – המונה 30 פסוקים בלבד

 

הפרק הארוך ביותר בנ"ך

פרק קי"ט בתהלים – המונה 176 פסוקים

 

מבין חמשת חומשי התורה ספר בראשית הארוך ביותר

במנין: 1534 פסוקים, 20,512 מילים ו-78,064 אותיות

 

מבין האותיות הסופיות

האות מ"ם מופיעה הכי הרבה – 10,624

האות ף' – מופיעה הכי פחות – 830

 

הפרשה שמוזכר בה הכי הרבה מצוות

פרשת כי תצא – 74 מצוות.

27 מצוות עשה, ו-47 מצוות לא תעשה

 

המילה הארוכה ביותר בתורה

היא המילה 'ובמשארותיך' (וארא ז' כ"ח)

 

הפרשה הארוכה ביותר בתורה

פרשת "נשא" – המונה 176 פסוקים

 

המסכת הגדולה בתלמוד בבלי

מסכת בבא בתרא – המונה 176 דפים

 

מבין חמשת חומשי התורה ספר ויקרא הקצר ביותר

במניין: 859 פסוקים 1,950 מילים ו-44,790 אותיות

 

האות המופיעה הכי הרבה בתורה

היא האות יו"ד, המופיעה 31,352 פעמים

 

האות המופיעה הכי קצת בתורה

היא האות טי"ת, המופיעה 1,804 פעמים

 

החומש שמוזכר הכי הרבה מצוות

חומש ויקרא – 247 מצוות,

95 מצוות עשה, ו-152 מצוות לא תעשה

 

האם ידעתם שיש בתורה מילה המורכבת מאות אחת בלבד?

המילה הקצרה ביותר בתורה, ובלשון הקודש בכלל, היא בת אות אחת בלבד "ה (לה תגמלו זאת)" הנחשבת לתיבה בפני עצמה. (האזינו ל"ב, ו')

 

מתוך העלון בית מדרש גבוה להלכה למעשה // קיץ תשע"ח עלון מס' 42

 

יש לך דעה בעניין? זו הבמה שלך!

כתובת הדוא״ל שלך לא תפורסם.