כל מה שאתם צריכים לדעת על צום עשרה בטבת

מהו צום עשרה בטבת? מתי הוא מתחיל? מי פטור מלצום? שאלות ותשובות בביאור קצר וברור

מהו בכלל צום עשרה בטבת?

חורבן בית המקדש הראשון לפני אלפי שנים בידי נבוכדנאצר מלך בבל, לא התחיל ביום תשעה באב

בו הצליח להגיע אל בית המקדש ולהעלות אותו באש, אלא היה זה תהליך ארוך שהתחיל שלוש שנים

קודם כאשר הצליח נבוכדנאצר להקיף את ירושלים במצור ומנע מתושביה כל כניסה ויציאה.

היום בו החל המצור היה בתאריך עשרה בטבת של אותה שנה ומאז קבעו זאת עוד בימי הנביאים

כיום תענית ואבל על תחילת חורבנה של ירושלים.

מתי מתחיל הצום?

מלבד תשעה באב ויום הכיפורים המתחילים בתחילת הלילה, שאר הצומות ובכלל זה עשרה בטבת

מתחילים רק עם תחילת היום בזמן "עלות השחר" (המצוין בכל לוח שנה) ובמשך הלילה עד שעה זו

מותר לאכול ולשתות. למרות זאת, אם הלכת לישון ללא שתכננת מראש לקום קודם "עלות השחר"

כדי לאכול או לשתות, נחשבת ההליכה לישון כקבלה מוקדמת של התענית ואסור לך לאכול.

לגבי שתייה, ניתן להקל כדעת הסוברים שאין לראות בשינה קבלת התענית ומותר לשתות.

האם מותר לשטוף את הפה במים או שזה כמו שתייה?

כיון שבמהלך שטיפת פה במים סביר להניח כי ייבלעו בפיך מעט מטיפות המים, יש להימנע לכתחילה

משטיפת הפה בצום. אולם, אם צערך מחוסר שטיפת הפה גדול או שאתה מעוניין להימנע מריחות

לא נעימים מהפה, ניתן להקל בשטיפת הפה אך יש להיזהר מאוד שלא לבלוע אף טיפת מים.

אם יש צורך, מותרת השטיפה גם באמצעות משחת שיניים אך כאמור ללא בליעת המים.

בטעות שתיתי או אכלתי, מה אני עושה עכשיו?

עליך להמשיך לצום את שאר היום, זאת למרות שביחס להזכרות התענית במהלך התפילה,

אינך יכול להזכיר את התענית מאחר שהפרת אותה. הסיבה לכך היא כי גם מי שעבר עבירה אחת

אין לו היתר לבצע עבירות נוספות.

מי פטור מלצום?

חולה, זקן, מעוברת ומניקה, פטורים מחובת התענית, משום שכאשר תקנו חכמינו את הצום

לא החילו את תקנתם על חולים וחלשים ואלו אינם חייבים לצום כלל (להבדיל מצום יום הכיפורים

שרק סכנת חיים מתירה את האכילה והשתייה ואילו חולה צריך לשתות "לשיעורים").

נדגיש, כי גם אדם שבעקבות הצום נחלש, נזקק למנוחה ואף סובל מכאב ראש ברמה מצויה,

אינו יכול להימנע מלצום בנימוק של "חולי" משום שחולשתו נובעת מהצום ולא מחולי.

יש לך שאלות נוספות? פנה אלינו עוד היום כאן באתר ונשמח להשיב לך בהקדם.

קראתם? נהנתם? נשמח מאוד אם תשאירו לנו תגובה :)

כתובת הדוא״ל שלך לא תפורסם.