התפילין- תקשורת ישירה לאלוקים

מדריך תמציתי ומפורט שייתן לך מענה על כל השאלות: מתי מניחים תפילין? מה מכוונים בהנחתן? איפה קונים תפילין? • וגם: למה חשוב לקנות דווקא בחנות עם אישור של רב מוסמך?

 

יעקב לוסטיג

 

יצא לך פעם לחשוב איך אתה יכול לקיים בבת אחת שמונה מצוות? וכעבור רגע שמונה מצוות נוספות? וכך עוד ועוד במשך רבע שעה, ואולי גם במשך שעה, כל יום?

הנחת תפילין היא התשובה.

בהנחת תפילין אנו מקיימים שמונה 'מצוות עשה' בכל רגע שהתפילין מונחות עלינו, ארבע מצוות בתפילין של יד, וארבע נוספות בתפילין של ראש. זאת, בשל העובדה שמצוות הנחת תפילין כתובה בתורה לא פחות מארבע פעמים, ובכל פעם יש בה ציווי כפול, על תפילין של יד ועל תפילין של ראש.

התפילין מורכבות מבתים – ה'קופסאות' המרובעות של התפילין, הרצועות שמשתלשלות מהבתים ומשמשות לקשירת התפילין על הראש ועל היד, וה'פרשיות', אלו הן ארבעת הפרשיות הכתובות על גבי קלף, המקופלות ונמצאות בתוך ה'בתים'.

את התפילין צריך לקנות מסופר ירא שמים, או בחנות עם תעודת כשרות מוסמכת. זאת, משום שהלכות כתיבת והכנת התפילין הן מורכבות מאוד, ולפעמים אנו יכולים לראות תפילין רגילות ושגרתיות, שלמעשה הן פסולות משום שהכותב אותן לא ידע כללים בסיסיים בהלכה. בחלק מהמקרים גם אין דרך לדעת אם התפילין פסולות או לא, ורק מי שכתב אותן יכול לדעת, לכן חשוב מאוד לקנות אותן כאמור מגורם מוסמך הידוע כירא שמים.

מתחילים בהנחת תפילין של יד, מברכים "ברוך אתה אדני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להניח תפילין", ומהדקים את הרצועות על הזרוע, כשה'בית' של התפילין צריך להיות מונח על הבשר השריר שבזרוע. את הרצועה כורכים על פי המנהג שבע פעמים על היד, ולאחר מכן מגלגלים אותה על כף היד מבלי לקשור אותה.

תפילין של יד מניחים על יד שמאל, ומי שהוא שמאלי יניח אותם על יד ימינו, ויש לזכור זאת כשרוכשים את התפילין להודיע למוכר שהמניח שמאלי, כדי שימכור לו תפילין המתאימות ליד ימין.

את התפילין של ראש מניחים כך שה'בית' יהיה מונח על השיער סמוך למצח, אך כנגד מרכז הראש – בין העיניים, ולא על המצח עצמו. המניח את התפילין על המצח לא יצא ידי חובתו, ויש להעיר לו שהוא צריך לסדר אותן כך שה'בית' יהיה מונח במקום בו גודל השיער. (מי שנשרו שערותיו מניח במקום שבו גדל שיער לפני שהחלה הנשירה).

הקשר של התפילין, צריך שיהיה מונח על העורף, בבסיס הגולגולת במקום הבולט מעט. שתי הרצועות משתלשלות כלפי מטה.

על הנחת תפילין של ראש, יש שמברכים "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על מצוות תפילין", ויש שאינם מברכים ברכה נוספת. בדרך כלל בני עדות המזרח נוהגים כמו השיטה השניה ואינם מברכים, ואילו יוצאי קהילות אירופה נוהגים לברך גם על תפילין של ראש. (מי שאביו אשכנזי ואמו ספרדייה, או להיפך, נוהג על פי המוצא של אביו)

כשמניחים תפילין צריך לזכור שאנו מניחים אותן לזכר יציאת מצרים המוזכרת בפרשיות הכתובות בתוך התפילין. על היד אנו מניחים לזיכרון 'זרוע הנטויה' בה הוציא אותנו ה' ממצרים, ובמקביל ממוקמות התפילין שעל היד כנגד מקום הלב, ובזה אנו מכוונים שאנו משעבדים את תאוות ומחשבות הלב לעבודת הבורא יתברך שמו. התפילין שעל הראש – כנגד המח, משום שהמח הוא מקום משכן הנשמה, וממנו יוצאות הפקודות לכל הגוף, וכך אנו ממליכים עלינו את בורא העולם ומשעבדים אליו את הנשמה שלנו יחד עם כל החושים והכוחות שלנו.

יש שנוהגים להניח שני זוגות תפילין, אחד כשיטת רש"י והאחר כשיטת 'רבינו תם' (שנחלקו לגבי סדר מיקום הפרשיות בתוך הבתים), ומנהג יפה הוא, אך העיקר הוא הנחת תפילין של רש"י, והמהדר יניח גם תפילין כשיטת רבינו תם בלי לברך עליהם.

מומלץ לכל יהודי ללמוד ביסודיות את הלכות התפילין, משום שזו אחת ממצוות היסוד של הגבר היהודי, וראוי שנדע לקיים את המצווה כהלכתה.

עוד מהלכות תפילין: בזמן שהתפילין מונחות עליו, צריך להיזהר שלא לנהוג בקלות ראש, לזכור שהתפילין מונחות בזרוע ועל ראשו ולנהוג בהן בכבוד רב. אסור לישון כשאנו מניחים תפילין. מצוות הנחת תפילין נוהגת כל היום, מחצי שעה לפני זריחת החמה ואפילו קודם לכן, ועד צאת הכוכבים בלילה. עם זאת, מצווה מן המובחר להניח את התפילין בזמן תפילת שחרית, ולפחות בזמן אמירת 'קריאת שמע' ותפילת העמידה.

מי שלא הניח תפילין בשעות הבוקר, ומניח בהמשך היום, כדאי שיקרא בזמן הנחתן קריאת שמע.

חובה על כל יהודי להניח תפילין כל יום, וכדאי מאוד לזכות את החברים והקרובים במצווה זו כל עוד אפשר להשפיע עליהם בדרך נעימה, בדברי נועם ובצורה מכובדת.

בתי התפילין צריכים שיהיו מרובעים, ואחת לכמה שנים מומלץ לקחת את התפילין לבדיקה אצל סופר ירא שמים. הרצועות צריכות להיות צבועות מבחוץ בצבע שחור, ומצדן הפנימי אין צורך לצבוע אותן, אך אפשר לצבוע בכל צבע שירצה חוץ מאדום.

בשבת אסור להניח תפילין, כי שבת היא 'אות' (סימן) לקשר בין הקדוש ברוך הוא ובין בני ישראל שנאמר "ביני ובין בני ישראל אות היא לעולם", וגם התפילין הם 'אות', שנאמר "וקשרתם לאות על ידיך", והנחת התפילין בשבת מהווה מעין זלזול ב'אות' של שבת, כאילו היא אינה מספיקה וצריך לחזק אותה ב'אות' של התפילין.

בשעות הלילה אסרו חכמים להניח תפילין, כי בלילה בני אדם עייפים ועלולים להירדם עם התפילין בראשם ובזרועם. גם מי שאינו עייף אסור לו להניח את התפילין בלילה, כי הגזירה שגזרו חכמים בנושא זה אינה משתנה מאדם לאדם. כמו"כ חשוב לדעת שבזמן הנחת תפילין, יש לשמור על גוף נקי, וכן יש להימנע מביצוע מלאכות שאינן מכובדות כמו פינוי הזבל או סחיבת משאות כבדים. וכן יש להימנע משחוק וקלות ראש בזמן שהתפילין מונחות עליו.

ובזכות מצוות תפילין זוכה האדם להתקדש וזוכה לשכר רב, כמו שמובא בספרים הקדושים: וכל המניח תפילין מאריך ימים בעולם הזה, ומובטח לו שהוא בן עולם הבא, ואין אש של גיהנום שולטת בו, וכל עוונותיו נמחלים.

 

'ארוחת הבוקר' של אביב אלוש

הרשת רעשה וגעשה כשהשחקן והמוזיקאי אביב אלוש פרסם באינסטגרם שלו את תמונתו כשהוא מעוטר בתפילין, ומוסיף את הכיתוב: "ארוחת הבוקר שלי".

כי אכן, למי שמבין את משמעות התפילין, ואת חשיבות ההנחה שלהן יום יום, הן חשובות לא פחות מארוחת הבוקר, ואפילו יותר.

אביב אלוש כבר הצטרף למועדון, ומה איתך?

 

 

 

קנו תפילין עכשיו:

מידע אינפורמטיבי בלבד. מערכת האתר אינה אחראית לרמת הכשרות והמחיר של התפילין, ומביאה את המידע כשירות לקורא.

 

 

 

קראתם? נהנתם? נשמח מאוד אם תשאירו לנו תגובה :)

כתובת הדוא״ל שלך לא תפורסם.