הנחת תפילין

הרב יונה פיינהנדלר נותן לנו את עשרת הסיבות למצוות הנחת תפילין. לימודי יהדות ברשת - מרתק!

הנחת תפילין – למה בעצם?

היום אנחנו רוצים לשוחח על מצוות הנחת תפילין. במה אנו זוכים ע"י קיום מצווה זו?

אתן לכם 10 דברים נפלאים.

דבר ראשון: באמצעות הנחת תפילין אנחנו זוכים לקיים כל רגע 8 מצוות. מדוע 8 מצוות?

בתוך הקופסא הקטנה יש ארבעה פרשיות: שמע ישראל, והיה אם שמוע, קדש, והיה כי יביאך.

ארבע בראש ארבע ביד זה שמונה, כל פרשייה ופרשייה זה מצווה בפני עצמה, אנחנו זוכים בשמונה מצוות.

 

דבר שני: אדם שמקיים מצווה זו מדי יום מאריכים לו ימים ושנים. מי לא רוצה חיים יפים?

אתה, אני וכולנו יחד מאריכים לו ימים ושנים.

 

דבר שלישי: אדם שמניח תפילין מוחלים לו על כל העוונות, מסתבר שהיה איזה עבירה שעברתם –

אני בטוח שלא אתם נשמות, אבל אולי פעם אחת עברתם באיזה עבירה, היא נמחקת ונעלמת.

 

דבר רביעי: יוצאת 'בת קול' בשמיים, יוצאים ואמרים "אמיר" "רונן" "שוקי" כולכם, כל מי שמקיים את המצווה

יוצאת בת קול ואומרת "תעזרו לו" יהיה לו טוב בחיים.

דבר חמישי: מלאכים הולכים ומביאים את הזכות שלו לקדוש ברוך הוא ואומרים לו

"אתה רואה איזה בחור נחמד יש לך?! הוא הלך והניח תפילין"

דבר שישי: הקב"ה משתדל בעולם הזה בזכות קיום המצווה שלך מדי יום.

דבר שביעי: הקב"ה נותן לבן-אדם שכר, לא שכר היום לא שכר מחר… שכר לדורי דורות, כן כן כמו

שאתם שומעים, לדורי דורות לנצח נצחים, הזכות של התפילין תישאר לכם לכל החיים וגם לנכדים ולנינים שלכם.

דבר שמיני: מובטח למי שמקיים את המצווה מדי יום שיהיה בן עולם הבא, עולם הבא הוא עולם נצחי.

על הדרך נזרוק לכם משהו יפה.
מה זה נקרא עולם נצחי? נצח פירושו 'ערך של זמן בלי זמן'. ללא גבולות.

אומר החפץ חיים הקדוש אני יתן לכם ערך של עולם הבא. אדם ימלא חדר בחיטים,

יקח ציפור ופעם במאה שנים היא תאכל חיטה אחת, כמה זמן ייקח לה לגמור את זה?

אולי מאה מליון שנים. ואם הוא לא ימלא את כל החדר, אלא הוא ימלא את כל העיר…

כמה זמן יקח לה לגמור את זה? או הא! אין לזה מספר. ואם הוא ימלא את כל העולם כולו בחיטים,

כמה זמן יקח לציפור שתקח אחת למאה שנה חיטה אחת לגמור את הכל?? אין ספור…

עולם הבא זה הרבה יותר מזה. ואם אדם הולך ומניח תפילין אתם יודעים למה הוא זוכה.

הוא זוכה לנצח, בדיוק מה ששמעתם עכשיו לדורי דורות לנצח נצחים הוא זוכה לחיים מאושרים.

דבר תשיעי: אין אש גהינום שולטת בו, בשמים יש אש כמו שכולם יודעים, האש הזאת לא עובדת

על אדם שמקיים מצווה זו.

 

ודבר עשירי: יש ארבעה מלאכים שהולכים מסביב לאדם שמקיים מצווה זו, ושומרים עליו יום יום שעה שעה.

אהובי! זה לא שווה? בטח שווה!

אז למה באמת צריך לקיים את המצווה הזו מדי יום?

נספר קצת מה זה מצוות הנחת תפילין. לא מדובר סתם בשתי קוביות שמניחים לך הראש ועל היד.

מצווה זו היא זכר ליציאת מצרים, ביציאת מצרים הקב"ה הראה לנו שהוא אבא אוהב, איך?

הוא לקח אותנו מהגלות הקשה ביותר שהייתה בעם ישראל, יותר מהשואה, לקחו אנשים שחטו אותם

התרחצו בדמם, לקחו ילדים קטנים שמו אותם במקום לבנים, שיעבוד נורא! איום ונורא!

לקח הקב"ה את משה רבינו ואמר לו תוציא אותם, ואז הם יהיו בני אהובי בני בכורי ישראל,

הבנים הבכורים הכי אהובים בעם ישראל.

לקח הקב"ה והוציא אותנו ואמר אני רוצה שתזכרו מה אני עשיתי לכם, איך תזכרו? כל שנה

אנחנו עושים לילה אחד "ליל הסדר" שבו אנחנו יושבים כולנו כל אחד מסביב לשולחן, כל עם ישראל דתיים,

חילונים כולם יושבים יחד וזוכרים את את הניסים שאבא עשה לנו במצרים.

אין לנו אלצהימר אבל איך נזכור את היציאת מצרים כל יום? אומר הקב"ה שימו תפילין על הראש ועל היד

וכך תזכרו אותי כל יום לא רק לילה אחד בשנה.

כמו שאתם שמים לב יש לנו שני דברים שבלעדיהם אי אפשר לחיות, מהם? המח והלב.

המח הוא נותן את כל הפקודות, הלב זה המנוע שנותן את החמצן ואת האפשרות למח לעבוד.

אנחנו שמים תפילין אחד כנגד המח ותפילין אחד כנגד הלב, להראות שכל החיים שלנו הם סביב האמונה בקב"ה.

בזכות מצווה זו נזכה לחיים מאושרים.

 

מצוות הנחת תפילין

הנחת תפילין נכונה

הנחת התפילין היא המצווה מדאורייתא הראשונה שהאדם היהודי זוכה לקיים בתחילת כל יום.

התפילין מסמלות את החיבור שיש בין האדם הישראלי לבין הקב"ה וכן מזכירות לו את מחויבות האמונה

וככל המצוות שה' ציווה אותנו מאז יציאת מצריים ומעמד הר סיני, כמו גם כל הניסים והנפלאות שעשה אתנו מאז.

כך האדם זוכה להתחיל את היום ב"רגל ימין" ובחיוניות רוחנית טהורה העוזרת לו לשמור על קדושה במהלך

כל היום. מצווה זו היא גם המצווה הראשונה המסמלת את הסטטוס של הנער כאיש בוגר מגיל 13, גיל המצוות.

 

הנחת תפילין – איך להניח תפילין

מאחר ומדובר במצוות עשה מדאורייתא, קיימות הלכות רבות ומנהגים שונים סביב כל עניין ההנחה

והשהות של התפילין על האדם.

מתי אפשר להניח תפילין ?– בהלכה נקבע שזמן הנחת התפילין הוא בבוקר, בשעה שהאדם יכול לזהות

את חברו המוכר לו במרחק של ארבע אמות (בקירוב 2 מטר). זמן זה מחושב בלוחות הזמנים כבערך 6 דקות

לאחר עמוד השחר, שזהו זמן סוף הלילה, אז מתחיל טיפה להתבהר עוד לפני הזריחה.

עד מתי מותר להניח תפילין ?– מדאורייתא לא היה זמן מוגבל להנחה ולשהייה עם תפילין,

אלא שחכמים קבעו שאסור להניח תפילין בלילה, היינו מהשקיעה, וזאת בכדי שלא לבוא לידי ביזוי התפילין

מאחר ובלילה זהו זמן השינה והאדם אינו שומר על ניקיונו.

הנחת תפילין יחיד – המצווה אינה מחייבת את האדם לשהות במניין בבית הכנסת, והוא יכול להניח תפילין

עוד טרם כניסתו לתוך בניין בית הכנסת, וכך רצוי. אם האדם יודע שלא יוכל להתפלל במניין עם תפילין,

יניח אותם בכל זמן שיש לו אותם ויתפלל לאחר מכן.

הנחת תפילין לפני בר מצווה

עם הגעת הנער היהודי לגיל מצוות הלא הוא גיל 13, הוא זוכה בפעם הראשונה להניח תפילין ולקיים

את שאר מצוות התורה כאחד האדם הבוגר. הורים רבים משקיעים סכומי כסף ומהדרים אחר סט תפילין

מהודרות הנכתבות בידי סופר סת"ם ירא שמיים ומקצועי, וזאת מחמת חשיבות המצווה ובכדי לתת לילדיהם

התחלה רוחנית כבירה להמשך הדרך. התפילין הללו מלוות את הנער המתבגר לאורך כל חייו,

בכל מקום שהוא הולך, ויש לשמור עליהם בקדושה וטהרה.

 

תפילין

הנחת התפילין היא אחת המצוות מהתורה המאפיינות את אורח החיים התורני המלווה את העם היהודי בכל דור.

התפילין הן סמל ואות המציין היותנו בניו ועבדיו של ה' אלוקי ישראל, וכן ציון זכר ליציאת מצריים ויציאה לחירות.

זוהי אחת המצוות החשובות ביותר שפותחות את יומו של האדם ועוזרות לו להתחיל את היום בצורה הטובה

ביותר מבחינה רוחנית. באופן טבעי למצוות התפילין הלכות רבות ועליה נכתבו ספרי הלכה רבים

הממצים עד תום את כלל פרטי הדינים והמנהגים הכרוכים בה.

 

תפילין – מספר מנהגים ועניינים שונים

תפילין מהודרות – למצווה זו חביבות יתרה על כל אב המכניס את בנו לעול תורה ומצוות בגיל בר המצווה.

אבות רבים מוכנים להשקיע סכומי כסף גדולים ובלבד שבנם יקירם יזכה להניח סט תפילין מהודר

הכתוב על ידי סופר סת"ם מיומן ונאמן. ההידור בא לידי ביטוי בהקפדה ובהשקעה של סופר הסת"ם

על איכות הקלף שעליהם נכתבים התפילין הכתב, בחומר של הבתים בהם הקלף מונח

ובאיכות הרצועות עור המשתלשלות מהן.

תיק תפילין – את התפילין שבתוך הנרתיקים נהוג לאחסן בתוך תיק ייעודי, שם בדרך כלל גם נהוג לצרף

את הטלית גדול (לספרדים מגיל 13, לאשכנזים נהוג רק למי שנשוי) התיק יכול להיות מכל חומר

ואין הקפדה מיוחדת על כך, כל עוד מדובר בתיק מכובד ונקי.

הנחת תפילין ספרדי – צורת הקשירה של הרצועות על הזרוע על פי המנהג של בני עדות המזרח ויוצאי ספרד

שונה רק במקצת מצורת הקשירה הנהוגה אצל יוצאי אשכנז.

ברכה על התפילין

לגבי הנחת תפילין ברכות – אצל האשכנזים נהוג לברך על תפילין של יד ותפילין של ראש בברכה נפרדת

לכל אחד מהבתים. לתפילה של יד מברכים "אשר קדשנו במצוותיו וצוונו להניח תפילין" ובראש מברכים

"על מצוות תפילין". אצל הספרדים מברכים רק ברכה על היד "להניח תפילין" ויוצאים בברכה זו גם על של ראש.

חשיבות סדר הנחת תפילין ועליונותו

מצוות התפילין כל כך חשובה עד שבעבר היו היהודים הגברים מסתובבים עם התפילין עליהם כל היום.

בדורות האחרונים קבעו גדולי עם ישראל שמכיוון שהאדם אינו יכול לשמור על נקיות וקדושת המחשבה

וההתנהגות במהלך כל היום, וזאת בשל ירידת הדורות, ההנחה תהיה רק בזמן תפילת שחרית ורק בימות החול.

כל כך חשובה המצווה שכל זמן שהתפילין על האדם אסור לו לחשוב או לדבר דברי הבאי והבל,

אלא רק להיות עסוק בתורה ובתפילה.

תגובות:

 1. משתמש אנונימי (לא מזוהה) says:

  עשר. תגובות. באמת. מרתקות. אם. היו. מאוד. מאוד. מרתק

 2. דניאל says:

  מחזק ברמה מטורפת אשריך תודה רבה חיזקת אותי מאוד אתה רק גרמת לי לרצות להניח תפילין כמה שיותר מהר

 3. ירון. אברהם says:

  מתי. יהיהי. תחיית. המיתים

 4. משתמש אנונימי (לא מזוהה) says:

  כל התשובות מעניינות עם המון נופך אבל חסרות הבסיס המקראי
  התפילין כנגד הכתר הרוחני שהוסר בחטא העגל ומאז אנו מניחים אותו
  לכן הסופרים בלבלו את הפרקים שלא כסדרם מפני הבושה ופרק אירוע חטא העגל נמצא הרחק ממעמד הר סיני משום "למה יאמרו הגויים"

 5. משתמש אנונימי (לא מזוהה) says:

  אמן נצח סלהועד

 6. משתמש אנונימי (לא מזוהה) says:

  מה המקורות של השכר של אדם שמניח תפילין?

קראתם? נהנתם? נשמח מאוד אם תשאירו לנו תגובה :)

כתובת הדוא״ל שלך לא תפורסם.