הדלקת נרות שבת

מצוות נרות שבת היא מצווה מיוחדת מאוד ומרגשת מאוד, היא מוסיפה אור בבית ביום השבת.

תפילת הדלקת נרות שבת

מצוות נרות שבת היא מצווה מיוחדת מאוד ומרגשת מאוד, מצווה שמזכירה לכל אחד ואחת את אמא שלו,

שמדליקה נרות שבת וחושבת עליו. מצווה שהיא ניתנה בעיקר לנשים, כידוע. גם למי שאין אישה צריך

להדליק נר בברכה.

כידוע, היא מדליקה את האור שת השבת, רק אישה יכולה להיות בית. בן אדם ללא אישה, הוא קצת לבד ברוח.

אישה היא הבית! בשביל מה צריך שאנחנו נבוא ונדליק את השבת, הרי השבת כ"כ מאירה?

אלא הקב"ה רוצה לראות שאנו קצת מאירים מעצמינו את השבת. כל איש ואישה חייבים בהדלקת נרות שבת.

זוג נשוי  – האישה מוציאהאת בעלה ובני בית. נהגו להתפלל אחרי בדלקת נרות. ניתן לבקש מה שרוצים.

אך בעיקר נהגו לבקש על חינוך הילדים.

 

איך עושים את זה?

2 נרות. מדוע? אחד כנגד זכור ואחד כנגד שמור. נהגו שכשנולד ילד נוסף מוסיפים עוד נר על כל ילד.

האשכנזים נהגו לברך לאחר ההדלקה. לפי הספרדים שנהגו כשיטת מרן הבית יוסף והרב עובדיה –

לברך לפני ההדלקה. ספרדים שנהגו לפי הבן איש חי – נוהגות כאשכנזים.

 

ההדלקה

לפני הדלקת הנרות כדאי לתת מטבע לצדקה ולומר:

לאחר אמירת התפילה ומתן המטבע לצדקה, תדליק שני נרות לכבוד שבת

קודש, ולאחר הדלקת הנר תכסה את עיניה בידיה ותאמר את הברכה:

 

מדליקים את הנר ומחכים שידלק כולו.

האשכנזיות – מכסות את העיניים ואז מברכות. מצוה זו מיוחדת מאוד ומרגשת את כולנו.

שבת שלום

הדלקת נרות שבת

תפילת נרות שבת

סדר הדלקת נרות שבת

מצוות הדלקת נרות שבת הינה אחת המצוות החביבות ביותר שבה זכו נשות ישראל בקדימות על פני הגברים.

למצווה מספר טעמים וסיבות לקיומה, בהן בין היתר כדי להרבות אורה ושמחה בבית לכבוד קדושת השבת,

להאיר את הבית ובמיוחד את המקום בו אוכלים את הסעודה, וכן ליצור שלום בית בין בני הזוג ואווירה רגועה,

נינוחה ושמחה. לא בכדי גם יהודים רבים שאינם שומרים תורה ומצוות מקפידים לקיים מצווה זו בהידור רב.

 

כמה דגשים בעניין הדלקת נרות שבת

 • באיזה שעה מדליקים נרות שבת – שעת הדלקת נרות שבת הינה כ20 דקות לפני השקיעה,(והמנהג בירושלים אפילו 40 דקות לפני השקיעה) והשעה המדויקת משתנה בין מקום למקום

  בין בארץ ובין בחו"ל. אמנם יש מהדרים ומדליקים אף הרבה לפני כן, בכדי להדר במצווה ולזכות

  להכניס את השבת מוקדם יותר.

 • מקום ההדלקה – כאמור, אחד מהטעמים להדלקת נרות שבת הן להאיר את מקום הסעודה.לכן, העדיפות הראשונה לגבי מיקום הדלקת הנרות הוא סמוך לשולחן עליו מקדשים על היין והחלות,

  על מדף קרוב באופן כזה שבעל הבית המקדש על היין יוכל להביט בהם בזמן ברכת הקידוש.

 • כמה זמן הם צריכים לדלוק – נרות השבת צריכים להישאר דלוקים לכל הפחות שהות כזו שתספיקעד הגעתו של בעל הבית חזרה הביתה מבית הכנסת וזמן מה בתוך הסעודה.
 • כיסוי העיניים – יש נשים שנהגו מיד לאחר ההדלקה לעצום את עיניהן ולברך, וזאת בכדי לא להנותממעשה המצווה (הראיה) קודם הברכה. נוהג זה מכונה בהלכה "עובר לעשייתן". ואולם יש נשים

  שלא נהגו כך משום שעצם המצווה היא לא עצם ההבטה ישירות על הנרות אלא באופן כללי

  על כניסת השבת וההנאה שתהיה לאורך כל הסעודה מהאור.

 

תפילה להדלקת נרות שבת

מאחר ולמצווה זו יש חשיבות גבוהה ביותר בעיני נשים רבות, חוברו תפילות ובקשות מיוחדות הנאמרות בסמוך אליהם מיד לאחר הברכה. נשים נשואות מכוונות מיד לאחר הדלקת נרות שבת תפילה בכוונה רבה על עניינים כמו שלום בית, פריון, פרנסה ועוד. נוסחים אלו ניתן למצוא בסידורים או בספרוני הברכות בהוצאות שונות. כמובן שישנה חשיבות לתפילה שיוצאת מעומק הלב ושנאמרת בעל פה בשפה פשוטה ורגילה. כך או כך, תפילות כל הנשים בשעת רצון מיוחדת זו זוכות לקבלה למעלה בפני הקב"ה.

 

נרות שבת

מי לא מחכה בהתרגשות ובקוצר רוח ליום שישי עת הדלקת נרות שבת בחדווה ובשמחה יתירה? זוהי מצווה מיוחדת במינה לה זכו נשות ישראל וקבלו העדפה יתירה לקיומה על פני הגברים. נרות שבת מסמלים על קבלת השבת, מאירים את הבית וממלאים אותו בשמחה כך שבני הבית יוכלו להנות מסעודת השבת בצורה הטובה ביותר. עם ההדלקה בני המשפחה בעצם מכריזים שברגע זה מקבלים את השבת על כל מצוותיה ואיסוריה. על מצווה זו אמרו חז"ל שהאדם חייב להשיג בכל מחיר נרות ולהדליק עליהם בברכה, אפילו אם צריך למכור את הכרית שלו.

 

כמה דגשים בעניין הדלקת נרות שבת

 • ברכת הדלקת נרות שבת ויום טוב – ברכה על נרות שבת עושים בעמידה ובכוונת הלב מלאה.בשבת מברכים "אשר קדשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של שבת" וביום טוב מברכים:

  "להדליק נר של יום טוב". ביום טוב שחל בשבת מברכים ברכה משולבת "להדליק נר של שבת ויום טוב".

  בנוסף, על פי המנהג שהאישה נוהגת, יש לברך את ברכת שהחיינו לאחר ההדלקה.

  נשים שלא מברכות שהחיינו בהדלקה בעצם סומכות על ברכת הבעל בקידוש.

 • שעת ההדלקה- את נרות השבת נהוג להדליק לכל הפחות 20 דקות לפני שקיעת השמש,(ובירושלים נהוג 40 דקות לפני השקיעה) ויש להתעדכן ולעיין בלוחות השנה המחולקים בבתי הכנסת

  ומטעם הרשות המקומית בישראל לגבי הזמן המדויק באותו מקום.

 • היכן מדליקים – את הנרות צריך להדליק באופן שיאיר לסעודה, או לכל הפחות שיימצא בקרבת מקום השולחן עליו מקדשים.
 • אופן כיסוי העיניים – על פי המנהג של משפחת האישה, נוהגים לכסות את העיניים לפני או אחרי הברכה,ואת לפתוח ולהנות ממראה הנרות. זה על פי העיקרון שאסור לאדם להנות ממשהו לפני שהוא מברך עליו,

  ולכן נשים מברכות בעיניים עצומות כדי שלא יהנו מאור הנר לפני כן.

 

ברכה על נרות שבת

כיוון שזו שעת רצון מיוחדת במינה ראוי שהאישה תבקש בקשות ותפילות אישיות מאת ה' ברגע מרומם זה.

ניתן לומר בשפה פשוטה כל מה שהיא חושקת, אם זה על שלום בית, אם זה לזכות בפרי בטן, בפרנסה ועוד.

את התפילות השונות ניתן למצוא בסידורי תפילה, ברכונים או עלוני שבת המופצים לקהל הרחב.

קראתם? נהנתם? נשמח מאוד אם תשאירו לנו תגובה :)

כתובת הדוא״ל שלך לא תפורסם.