גבר, במקווה כבר טבלת?

גברים אינם חייבים לטבול במקווה נכון? אז למה בכל שכונה חרדית קיימים כמה מקוואות לגברים בצמוד לבתי הכנסת? מה זה בכלל מקווה?

גבר, במקווה כבר טבלת?

כל אשה יהודייה יודעת שאחרי שהיא מתנקה מדמי המחזור, היא צריכה לספור שבעה ימים נקיים

ולאחר מכן לטבול במקווה כדת וכדין. אבל מתי גבר צריך לטבול?

או שאולי יותר טוב שנשאל האם גבר צריך בכלל לטבול במקווה?

אז קודם כל התשובה היא לא! גברים אינם חייבים לטבול במקווה. ועכשיו בהרחבה:

בזמן שבית המקדש היה קיים והיה אסור להיכנס אליו כשאנו טמאים, היינו חייבים לטבול קודם במקווה.

כשהיינו רוצים לאכול את בשר הקרבנות, היינו חייבים להיות טהורים, ולשם כך לפעמים יש צורך לטבול במקווה.

הכהנים שאכלו תרומה, גם הם חייבים להיות טהורים והיו צריכים להקפיד על טבילה במקווה.
אבל בזמן הנוכחי, שאנחנו לא נכנסים לבית המקדש, ואפילו לא להר הבית,

וכשאנחנו לא אוכלים בשר קרבנות או תרומה, אנחנו לא חייבים לטבול במקווה.

עם זאת, חלק מפוסקי ההלכה סבורים שגם היום גברים חייבים לטבול במקווה בערב שלושת הרגלים,

לפני פסח, שבועות וסוכות, וכן בערב יום הכיפורים.

חכמנו זיכרונם לברכה הוסיפו גזרה מיוחדת וקבעו שמי שנטמא ב'טומאת קרי', כלומר שיצאה ממנו שכבת זרע,

אסור לו להתפלל וללמוד תורה עד שיטבול במקווה. להלכה לא נפסק כך, אבל למרות זאת,

אנו רואים מדברי החכמים עד כמה גדולה וחשובה היא הטבילה במקווה, אחרי שיצאה מהגוף שכבת זרע

, ולכן מי שרוצה לטהר את נפשו ביתר שאת, הולך למקווה וטובל גם באמצע השנה, ולא רק בערבי חגים ויום הכיפורים.

חשוב לדעת: למרות שמצווה לטבול בערב יום הכיפורים, יש לטבול לפני שתשקע החמה, ולא חלילה לאחר מכן,

כי ביום הכיפורים עצמו אסור להתרחץ או לטבול במקווה.

לגבי 'טומאת קרי' אין הבדל אם שכבת הזרע יצאה ברצון או בלי רצון, ואפילו אם זה היה במסגרת אישות ,

הטומאה היא אותה טומאה, ומי שרוצה להוסיף טהרה על נשמתו מומלץ שיטבול במקווה.

חכמי הקבלה הפליגו בחשיבות הטבילה בעיקר בערב שבת, ובשבת בבוקר,

ואפילו למי שלא נטמא ולא יצאה מגופו שכבת זרע.

צדיקים היו אומרים, שכתוספת לטהרה והצלה מן המזיקים, כדאי דבר ראשון בכל יום לטבול במקווה טהרה,

וכך אכן נוהג היום הציבור החרדי החסידי ברובו.

מי שלומדים קבלה ועוסקים ב'תורת הנסתר', חייבים לטבול במקווה אם נטמאו בטומאת קרי,

ובכלל לא ראוי לעסוק בתורת הקבלה אלא רק מי שכבר צבר עשרות שנות לימוד בתורת הנגלה,

וכבר הפך לתלמיד חכם מופלג יכול ללמוד גם קבלה לאחר התייעצות עם רבו.

יש שנוהגים לטבול במקווה מדי בוקר, ואפילו אם לא נטמאו בכלל, כדי להוסיף טהרה על טהרתם.

בזמן הטבילה יש להיכנס אל תוך המים ולהתכופף כך שהמים יכסו את כל הגוף, כולל השערות.

כמו"כ יש לסרק את השיער לפני הטבילה, ולשטוף כתמי בוץ או לכלוך אם יש כאלו על הגוף.

מאחר והטבילה במקווה גברים היא בעיקר ל'תוספת טהרה', ולא מעיקר הדין, אנחנו לא מקפידים

על הכנות ממושכות של ניקיון הגוף, ובדיקה על ידי מישהו אחרי ולפני הטבילה,

כמו שנוהגות הנשים שהטבילה שלהן היא מצווה מהתורה וחיוב גמור.

לסיכום: בשונה מנשים, גברים אינם חייבים בטבילה בזמן הזה, אך מי שרוצה לטהר את נשמתו

ולהוסיף טהרה יכול ואף כדאי שיטבול.

יש לך דעה בעניין? זו הבמה שלך!

כתובת הדוא״ל שלך לא תפורסם.