הכיבוש משחית, אז למה כבשנו?

ולמה החיים בארץ ישראל מחייבים אותנו להקפיד יותר על קשר לתורה ולמצוות?

הכיבוש משחית, אז למה כבשנו? בארץ ישראל

יעקב א. לוסטיגמן

 

יצא לי פעם לנהל ויכוח קטן עם אדם שאינו שומר תורה ומצוות:

"אין לי בעיה עם זה שאתם שומרים שבת ולומדים תורה", הוא אמר לי

למראה חזותי החרדית המובהקת, "אני אפילו מאוד מכבד את זה, אבל

יש לי בעיה עם זה שאתם לא יוצאים לעבוד ולא הופכים להיות חלק מהישראליות…".

הרהרתי מעט בדבריו והשבתי לו:

"אין לי בעיה עם זה שאתם ישראלים. יש לי בעיה עם זה שאתם לא שומרים תורה ומצוות…".

"זה לא אותו הדבר", הוא טען, כמעט נעלב. "לשמור תורה ומצוות זה עניין של אמונה.

או שאתה מאמין, או שאתה לא מאמין. אבל להיות ישראלי זה עניין של תרבות.

למה שלא תתערו עם כל עם ישראל, למה אתם חייבים לשמר את התרבות העתיקה

שכבר מזמן אבד עליה הקלח…".

"בגלל שאנחנו גרים בארץ ישראל", השבתי לעומתו.

"מה הקשר? גם אני גר בארץ ישראל. על זה אני מדבר אתך, על להיות

ישראלי כמו רוב האנשים שגרים בארץ ישראל".

**

 

הפכתי את הקערה על פיה, והתחלתי לתקוף אותו: "תגיד לי אתה. אתה לא חושב

שיש בזה חוסר צדק שאתה גר כאן על אדמה שנכבשה מידי הערבים בכח הזרוע?".

מזתומרת? זאת האדמה שלנו!!

של מי?

של עם ישראל!!

למה?

כי ככה כתוב בתנ"ך!!

אבל בתנ"ך כתוב שצריך לשמור שבת ומי שאינו שומר שבת,

אתה כבר יודע מה כתוב שם שצריך לעשות לו…

בסדר, אני לא מאמין בתנ"ך…

אז אתה כובש חסר רחמים על אדמתם של אחרים!!

אבל יש לנו זכות היסטורית על האדמה הזאת. אתה יודע שמצאו בחפירות

ארכיאולוגיות סימנים רבים לקיומם של חיים יהודיים כאן בארץ ישראל!!

נכון, ולפניהם גרו כאן כנענים, ואחריהם גרו כל מיני בני עמים אחרים.

היהודים של אז, גם הם היו כובשים שתפסו את האדמה בכח הזרוע וגירשו

מכאן את בני העמים האחרים…

אבל זה היה כי אלוקים ציווה אותם, הוא קבע שהאדמה הזאת שייכת לעם ישראל!!

נכון, והוא גם ציווה לשמור שבת!!

בסדר, אני שומר שבת. אני לא משפשף אבנים להדליק אש, אני מדליק עם גפרור,

זה קל, זה לא נקרא לעשות מלאכה….

אבל אתה יודע שזה לא נכון, חכמי התלמוד קובעים מה מותר ומה אסור, ומורים לנו

בפירוש שגם מלאכה שקל לעשות אותה בשבת אסורה.

אבל אני לא מאמין בדברי חכמי התלמוד. אני מסתכל רק מה כתוב בתורה עצמה.

האם אתה בעד סקילת נואפים? זה כתוב בתורה מפורשות. כתוב גם שצריך להרוג

את מי שמקלל את אביו ואמו. אתה עושה את זה?

לא

למה?

גם אתם, הדתיים לא עושים את זה.

נכון, כי אנחנו מאמינים בדברי חז"ל שקבעו שכל הדינים הללו נאמרו רק בזמן שבית

המקדש היה קיים, ולאחר שעם ישראל גלה מעל אדמתו, אנחנו לא יכולים להעניש את החוטאים.

מצוין, אז אני בסדר שאני לא הורג את החוטאים. לא כך!

אתה בסדר גמור, אסור להרוג אף אחד. אבל אתה לא בסדר שאתה לא שומר שבת.

כבר אמרתי לך, אני שומר שבת, להדליק גפרור זה לא חילול שבת. בתורה לא כתוב

שאסור להדליק גפרורים.

אבל חז"ל אמרו.

נו, אמרתי לך שאני לא מקבל את דבריהם.

אז אתה מתכוון להתחיל להרוג את מי שמקלל אביו ואמו?

תגיד לי השתגעת? בעצמך אמרת שחז"ל קבעו שאסור להרוג אף אחד…

 

תקשיב לעצמך ותגיד לי אתה מי השתגע….

קראתם? נהנתם? נשמח מאוד אם תשאירו לנו תגובה :)

כתובת הדוא״ל שלך לא תפורסם.