אפשר לחזור בתשובה גם בגיל מבוגר?

אני בן אדם בן 70, האם גם אני בגילי יכול לחזור בתשובה, ויכופר לי החטאים

שאלה:

כבוד הרב יש לי שאלה,

אני בן אדם מבוגר אחרי גיל 70, נשאלת השאלה האם גם אני בגילי יכול לחזור בתשובה, ויכופר לי החטאים, או שחייבים לחזור בתשובה רק בגיל צעיר

תודה רבה

 

תשובה:

ללא ספק גם אדם מבוגר, ואף אדם זקן, יכול לחזור בתשובה ולמחוק על ידי כך את את העבר הלא טוב שלו.

בגמרא במסכת קידושין (דף מ' ע"ב) כתוב במפורש: "אפילו רשע גמור כל ימיו ועשה תשובה באחרונה, אין מזכירים לו שוב רשעו, שנאמר (יחזקאל ל"ג, י"ב) 'ורשעת הרשע לא יכשל בה ביום שובו מרשעו'".

יתכן שלאדם מבוגר שמרץ הנעורים כבר לא פועם בקרבו יהיה יותר קשה לתקן את מעשיו להתחיל דף חדש בחיים, אך עם רצון חזק, הוא וודאי יצליח בעזרת השם. לעולם אסור להתייאש.

אחד הראשונים הנקרא "המאירי", כתב דברי חיזוק בעניין זה, וזה לשונו: "אל יתייאש אדם מן התשובה, אפילו נתיישן בעבירה ונזדקן בעונות, כל שהוא מפלגי בתשובה ומת מתוכה, קונה עולמו. ועל כיוצא בו אמרו (ירושלמי חגיגה פ"ב ה"א) 'תשב אנוש עד דכא (תהילים צ', ג') – עד דכדוכה של נפש'. והוא שאמרו בכאן יש קונה עולמו בשעה אחת". (מסכת ע"ז דף י"ז ע"א)

עוד מצאנו כתוב ברמב"ם: "ואם לא שב אלא בימי זקנותו, ובעת שאי אפשר לו לעשות מה שהיה עושה (את העבירות שהיה עושה כשהיה יותר צעיר), אף על פי שאינה תשובה מעולה, מועלת היא לו ובעל תשובה הוא. אפילו עבר כל ימיו ועשה תשובה ביום מיתתו ומת בתשובתו, כל עוונתיו נמחלין, שנאמר (קהלת י"ב, ב') 'עד אשר לא תחשך השמש והאור והירח והכוכבים ושבו העבים אחר הגשם', שהוא יום המיתה. מכלל שאם זכר בוראו ושב קודם שימות, נסלח לו". (הלכות תשובה פ"ב ה"ב)

למרות שכאמור תשובה מתקבלת בכל גיל, וודאי עדיף מאד לחזור בתשובה בגיל צעיר, וככל שמקדימים לעשות זאת, כך יותר טוב. שלמה המלך עליו השלום כבר אמר: " וזכור את בוראך בימי, בחורותיך, עד אשר לא יבואו ימי הרעה והגיעו שנים אשר תאמר אין לי בהם חפץ" (קהלת י"ב, א'), ורש"י מפרש ש"ימי הרעה" הכוונה ל"ימי הזקנה והחלשות".

קראתם? נהנתם? נשמח מאוד אם תשאירו לנו תגובה :)

כתובת הדוא״ל שלך לא תפורסם.