אני שבור, וחושב שאם אני לא מצליח ללמוד כל הזמן אולי אני יפסיק לגמרי.

כתוב בתורה והגית בו יומם ולילה ואני לא מסוגל לשבת וללמוד כל היום ליתר דיוק רק שעתים ביום

כבוד הרב, שלום
כתוב בתורה והגית בו יומם ולילה ואני לא מסוגל לשבת וללמוד כל היום
ליתר דיוק רק שעתים ביום אני לומד ואני שבור בעצמי וחושב שאם אני לא
מצליח ללמוד כל הזמן אולי אני יפסיק לגמרי.
מחכה לתשובה. תודה רבה

 

תשובה:

שלום לך
ההרגשה הלא נעימה והלא נוחה שאתה חש מהקושי
בלימוד מובנת מאד, אך עלייך לדעת נאמנה שהקב"ה
לא מודד את ערך הלימוד תורה של האדם לפי מספר
השעות שהוא לומד ביום, אלא לפי ההשתדלות והמאמץ
שהוא משקיע בכך.

חז"ל הרי לימדונו מפורש ש"לפום צערא אגרא", כלומר,
לפי הקושי של האדם בלימוד או בקיום מצוה, כך יהיה
גודל השכר שהוא יקבל.

עוד אמרו חז"ל על מצות לימוד תורה: "אחד המרבה
ואחד הממעיט ובלבד שיכוון לבו לאביו שבשמים".

וכן כתוב: "חשב לעשות מצוה ונאנס ולא עשאה, מעלה
עליו הכתוב כאילו עשאה".

מובא שהאר"י הקדוש אמר לתלמידו המובהק רבי חיים
וויטאל זצ"ל: תדע לך שהיום כל מצוה שזוכים לקיים, גם
מצוה קטנה, שווה כמו מצוה גדולה בדורות הקודמים,
וזאת מחמת הקשיים והניסיונות שיש היום. אם כך אמר
האר"י בתקופתו, על אחת כמה וכמה בדור שלנו, שהקשיים
שיש לאנשים בעבודת השם גדולים ומרובים הרבה יותר
מאז, וודאי שכל דקה של לימוד תורה שווה כמו שעות רבות
של לימוד בדורות קודמים.

ללמוד שתי שעות ביום למי שלא מצליח ללמוד יותר, זה
המון, זה מראה על אדם שעושה מאמץ מיוחד ללמוד
ושהלימוד חשוב לו. אנחנו לא יכולים אפילו להתחיל
לתאר את גודל השכר שיהיה לך בעתיד על מה שאתה
משקיע בלימוד. חלילה וחס מלחשוב על הפסקת הלימוד
כליל.

זה שיש לך צער מכך שאתה לא מצליח ללמוד יותר,
גם מראה שאתה ברוך השם בכיוון טוב, ושיש לך
נשמה טובה, וללא ספק יש לאבינו שבשמים המון
נחת ממך.

ההבדל בין מי שמצליח ללמוד קצת ויש לו צער מכך
שהוא לא מצליח ללמוד יותר לבין מי שלא מנסה אפילו
ללמוד קצת, הוא הבדל של שמים וארץ. לכן אתה שכן
מנסה ללמוד והלימוד חשוב לך, מראה על מעלתך
הרוחנית ועלייך להיות מאד מאושר ושמח מכך. תשמח
על מה שאתה כן מצליח לעשות ותהיה מרוכז בכך,
ואל תהיה מוטרד ממה שאתה לא מצליח לעשות.

לעצם העניין שאתה מצליח ללמוד רק שעתיים ביום,
למרות שכאמור זה נחשב המון וזה חשוב מאד בשמים,
יתכן שתוכל להרגיל את עצמך ללמוד יותר. אולי נוכל
לחשוב בעזרת השם על עצות בשבילך, אך לצורך כך
נצטרך שתכתוב לנו קצת יותר על עצמך, בן כמה אתה,
באיזה סוג מקום אתה לומד, ומדוע לדעתך אתה לא
מצליח ללמוד יותר משעתיים ביום.

הרבה הצלחה
בהערכה
יעקב

יש לך דעה בעניין? זו הבמה שלך!

כתובת הדוא״ל שלך לא תפורסם.