אנחנו צריכים לפחד מהקללות שקיללו אותנו?

ומה לעשות כשקיבלנו מכתב נאצה מבני משפחתינו

שלום וברכה כבוד הרב

לאחר נתק של 5 שנים בין אשתי ואני לבין ביתי ובני ביתה, קיבלנו השבוע מכתב בו נכתבו בין היתר את הנאצות והקללות הבאות שנכתבו ע"י חתני:
"היות ואני אדם מאמין, אני משאיר לאלוקים להחזיר לכם, כגמולכם – ארורים אתם וארורים תהיו. והיות שאני לא עשיתי לכם שום רע מעולם, עד מותכם וגם לאחריו תרדוף אתכם קללתי. לא תהיה לכם מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולמות הבאים. לא תדעו נחת וכל יום כיפורים שעובר מעצים רק את מה שמצפה לכם. יש צדק בעולם והוא יגיע גם אליכם. אין שלום לרשעים".
דברים איומים ומבחילים הנשמעים כ "פולסא דנורא" מבלי שאני מבין לעומק, את המושג הזה.
כיצד עלינו להתייחס לקללות אלו שהתורה כבר התייחסה לגביהן בזו הלשון " מקלל אביו ואימו מות יומת" .
הקללות ומקורן, מטרידות את מנוחתנו שעה שעה , יום ולילה. בריאותנו הולכת ומחמירה ואין לנו מזור!!!

מה היחס שלנו ל… קללה?
בתודה ובברכה.

 

תשובת הרב

שלום רב.
צר וכואב מאוד לקרוא על התנהגות ירודה כל כך של ילדים כלפי הוריהם, אין לכך שום היתר, אף אם היה נעשה הדבר הקשה ביותר על ידכם להם (מה שאינני מאמין שנעשה), ויש להורות לילדים אלו לחזור בתשובה שלימה על חטא חמור זה, ולהפנות אותם לרב שיספרו לו את המעשה הזה ויורה להם דרך תשובה אמיתית.

ביחס להשפעת קללה זו עליכם:

קודם כל צריך לדעת שלא צריך להתרגש מקללה, כתוב במשלי פרק (כ"ו) "קללת חנם לא תבא" שלא צריך לחשוש מאדם שמקלל כאשר אין סיבה מוצדקת לכך כיון שגם אם הוא קילל אין לכך כל השפעה. אמנם קללת חכם יכולה להשפיע אפילו אם קילל בחנם, אבל בדרך כלל אדם חכם אין זה מדרכו לקלל ולכן אין זה מציאותי שתחול קללתו.
אבל אם אכן עשיתם דבר לא טוב למקלל ולכן הוא קילל, והקללה שלו היא לא לחנם אז קללה שלו יכולה להשפיע.

וישנם כמה דרכות להסיר קללות:
קודם כל תפילה מועילה בכל דבר, ואפשר להתפלל לה' שתבורכו ולא תקוללו ח"ו, עוד אפשר ללכת להתברך מחכם, שהרי אין קללה במקום ברכה.
יש אומרים שמי שמקללים אותו יעשה דבר קל שיחול עליו הקללה, כדי שלא יחול הקללה על דבר גדול, ולמשל אם קיללו אותו שיטבע בים יקח את בגדו ויטביל אותו בים.
יש התרת קללות בנוסח שתיקן הרש"ש את התרה הזאת ראוי שגם אתה תעשה את ההתרה, ואם יש לך אפשרות לבקש מהמקלל לעשות התרה, תבקש ממנו שיעשה התרה, נוסח ההתרה מודפס בספר עבודת הקודש לחיד"א. תוכל למצא אותו כאן
יש בימי שישי בצהרים בכותל המערבי מקום בו עושים התרת קללות במנין (צמוד לעזרת הנשים), ניתן להשתתף שם ובעזרת ה' לא יאונה לכם כל רע.
כולי ברכה ותפילה שילדיכם יפתחו את עיניהם, ויקיימו את מצוות התורה בשלימות ובתמימות, ויבינו את גודל העוון לקלל הורים בצורה מחפירה כל כך, ואין לזה שום הצדקה שבעולם.
תבורכו מפי עליון וכל טוב.

יש לך דעה בעניין? זו הבמה שלך!

כתובת הדוא״ל שלך לא תפורסם.