איפה הזיווג שלי?

הזיווג מתעכב? מחכה לזיווגך האמיתי? יש דרך לקרב אותו, הרב אליהו עטיה מסביר

 

הרב אליהו עטיה

 

 

כולם משתוקקים רוצים להיות קדושים יותר ואיך הכלים שנוכל באמת להיות קדושים יותר? הפסוק בפרשת קדושים אומר – 'קדושים תהיו כי קדוש אני ה' אלוקיכם', הקדוש ברוך הוא קדוש וכדי שגם אנחנו נתקרב אליו אנחנו צריכים להיות קדושים, לכן נלמד היום קצת איך לשמור על פגם הברית לא ליפול בו ח"ו כי על ידי זה נהיה קדושים יותר
הרבה בחורים אומרים ניסינו פעם ניסנו פעמיים ושוב נפלנו, מה לעשות שהקבלה שלי תהיה קבלה אמיתית והיא תחזיק לתמיד, אחת הדרכים היא לדעת למה כ"כ חשוב להיות קדוש ולמה המעשה הזה של היפך הקדושה של פגם הברית הוא כ"כ מוציא אותי מהמקום שאני רוצה להיות בו, מהקדושה שאני רוצה להיות בה ואת זה מה שנסביר עכשיו,
הקב"ה כשברא את אדם הראשון הוא ברא אותו שתי נשמות בגוף אחד, כך נברא אדם הראשון דו פרצופים, שני פרצופים פרצוף זכר ופרצוף נקבה, הפרצוף זכר זה כמובן אדם הראשון, והפרצוף הנקבה שהיה כלול בו זו חווה, אדם הראשון רואה שלא טוב שהוא לבד ולכן הוא מבקש מהקב"ה אשה והקב"ה מפיל עליו תרדמה ומחלק את הנשמה לשתיים הנשמה של האדם הראשון והנשמה של חווה, אדם הראשון וחווה כתוב שמח תשמח רעים אהובים כשמחך יצירך בגן עדן מקדם, הם שניהם היו הכי שמחים בעולם כי כל אחד ידע בבירור זה הזיווג שלי ואני הזיווג שלו אין יותר בעולם יש אדם ויש חווה, אנחנו שנינו באנו לעולם לברוא את כל האנושות, בדורות הבאים אח"כ ובפרט בדורות שלנו שכבר יש מליונים קשה מאוד כל אחד איך ימצא את הזיווג האמיתי שלו מי זו באמת האשה הראויה לי?
לכן אדם צריך הרבה מאוד סיעתא דשמיא כדי שהוא התכוון ויגיע למקום הנכון שהוא יגיע אל האשה הראויה לו והיא תהיה אשתו, כשאדם לא מגיע לזיווג האמיתי שלו החיים לא הולכים טוב החיים הולכים הרבה בדרך חתחתים ולא מצריכים להקים בית נאמן בישראל אבל כשאדם זוכה למצוא את הזיווג שלו את האבידה האמיתית שלו אז הוא מצליח לבנות בית כמו שצריך הוא חי חיים מאושרים והכל טוב לו , איך אדם ימצא את הזיווג האמיתי שלו ? ע"י שהוא שומר את האור שלו כל הזמן , אם אדם מרגע שהוא נולד שומר על האור שלו שזה הטיפת הזרע שלו ולא זורק אותה בכל מיני מקומות אחרים הוא ימצא את הזיווג שלו בקלות הכי גדולה למה? כל טיפה וטיפה שיש לאדם היא שייכת לנקבה שלו , היא לא שייכת לאף אחד אחר היא שיית רק לנקבה שלו ברגע שאדם זורק אותה במקום אחר הוא גזל את אשתו האמיתית מהאור שמגיע לה, יש לה אור שצריך להגיע אליו ממנו שזו הטיפת הזרע וברגע שהוא זורק אותה למקום אחר בין אם הוא זורק אותה לריק לחינם ובין אם הוא זורק אותה באשה שאינה ראויה לו שלא דרך חופה וקידושין כמו שצריך הוא זרק את הטיפת האור למקום אחר שאינו צריך להיות שם.
האשה מטבעה היא קנאית הנשמה של האשה היא עוד הרבה יותר קנאית מהאשה בעצמה כשהיא מלובשת בגוף הקנאה שלה גורמת שהיא מאוד כועסת על מה שהוא גזל את האור שלה שמופקד אצלו ועי"ז היא מתרחקת ממנו נפשית גופנית מאוד מאוד עד כדי כך שלפעמים מי שפוגם מאוד מאוד לא יזכה למצוא לעולם את הזיווג האמיתי שלו בגלל שהוא כ"כ האיר במקומות אחרים הוא כ"כ גזל את האור של אשתו בצורה כזאת שהיא כבר כועסת עליו מבפנים הנשמה שלה כועסת עליו כ"כ שהיא לא מסוגלת יותר להתחבר איתו מה עושים?
רק ע"י תשובה אמיתית שהקב"ה יעיד עליו שבאמת חזרת בתשובה אז אתה מחזיר אליך חזרה את האור שזרקת במקומות אחרים, כתוב בפסוק באיוב 'חיל בלע ויקיאנו ומבטנו יורישנו אל' זאת אומרת החיל החיל הכח והעוצמה של הבנאדם בולע אותה הסטרא אחרא בלשון הזוהר זה הצד האחר החלק הטמא הוא בולע אותה ולוקח אותה לחלקו, כל טיפה וטיפה שיוצאת שלא בקדושה הוא בולע אותה ולוקח אותה אצלו ובורא איתה מלאכים רעים שבאים להזיק אותנו אח"כ, עכשיו כשאני עושה תשובה הקב"ה נותן הקאות לסט"א הוא גורם לס"א להקיא את כל הניצוצות קדושה את כל טיפות האור שהוא בלע ומחזיר אותם אלי כך אני יכול למצוא חזרה את הזיווג שלי ע"י שבאמת אני חוזר בתשובה באמת אני מבין כמה לא טוב מה שעשיתי שזרקתי את הטיפות האור שלי את הטיפות הזרע שלי במקומות חשוכים במקומות טמאים במקומות רעים כאלה שבוראים מלאכים שבאים להזיק אותי וכשאני חוזר בתשובה ה' מחזיר לי חזרה אותם ואז אני מוצא חזרה את הזיווג שלי
לכן כ"כ חשוב לקבל החלטה חזקה לקבל החלטה אמיתית זהו! מהיום והלאה אני לא נופל יותר, למה? זה מזיק לי אני רוצה שיהיה לי שלום בית טוב אני רוצה שיהיה לי חיים מאושרים זה רק תלוי בי רק תלוי בהחלטה וכשהנושא חשוב לי כשאני מחליט אני מצליח

יש לך דעה בעניין? זו הבמה שלך!

כתובת הדוא״ל שלך לא תפורסם.