אז מה זה בגד ה'ציצית'  ומי צריך ללבוש אותו?

הכתבה שתעשה לך סדר בעניין מצוות הציצית

מאת: יהושע כהן

יש לך תור לבנק?! מה אתה עושה בכדי לא לשכוח ? עושה תזכורת בסללורי? או אולי תזכורת

שאינה טכנולוגית, שם את השעון ביד שאינך רגיל. ומה תעשה אם תצטרך לזכור 613 מטלות???

וואוו זה כבר מסובך. אז מה אעשה? אני דווקא רוצה ליישם במרץ את המטלות הללו. אבל איך

אזכור אותם? איך אזכור מה עלי לא לעשות כדי לא לפספס את המטרה?

אז הקדוש ברוך הוא נותן לנו פתרון מדהים חוטי חשמל שתמיד מחברים אותנו למקור האנרגיה

בצורה בטוחה —    הציצית!

 

אז מה הם החוטים האלה:

 

הקב"ה מצווה את עם ישראל בקיום 613 מצוות, 248 מתוכם הם מעשים שהאדם צריך לפעול

בעשייה טובה וחיובית (למשל לכבד את ההורים), מצוות אלו נקראות "מצוות עשה".

365 הנותרים הם ציווים שעל האדם להישמר מהם והוא עושה נחת להשם בכך שהוא אינו מפר

את הדברים הללו (למשל לא לאכול חמץ בפסח), מצוות אלו נקראות בשם "מצוות לא תעשה".

בכדי שלא נשכח אחת מהמצוות הללו, צריכים אנו למישהו או משהו שיזכיר לנו תמיד שלא נעבור

על רצון השם. לכן השם יתברך שציווה אותנו בכל המצוות נתן לנו עצה והיא – מצוות ציצית.

 

חשוב לציין! אמנם מצוות ציצית היא עצה מהשם שעל ידה נזכור את שאר המצוות, אך היא לא רק

סימן והמלצה בלבד אלא היא גם כן מצווה בפני עצמה כאחת המצוות !

 

ענין זה מתבאר בתורתינו הקדושה,  הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו שיצווה את בני ישראל

לעשות ציצית בקצוות הבגד ועל ידי ראיית הציצית נזכור את כל המצוות, ועל ידי שנהיה מחוברים

להשם לא נביט בדברים שאינם ראויים וליבנו לא יחפוץ בדברים אסורים.

ובלשון התורה "דבר אל בני ישראל וכו' ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם" וכו' "וראיתם אותו וזכרתם

את כל מצוות ה' ועשיתם

אותם ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם" וכו'.

 

חשיבות המצוה:

 

חשיבות מיוחדת יש במצות ציצית. חכמינו זכרונם לברכה אמרו שהיא שקולה כנגד כל המצוות !

כיון שעל ידה זוכרים את כל מצוות השם.

 

חובה לציין ! על אף מעלת הציצית שנתבאר כאן, חייבים לדעת ולזכור שכל מצוות השם חשובות

ואין לנו שום קנה מידה לשער את רום מעלתן ולכל מצוה יש את המיוחדות שבה ואי אפשר לומר

איזה מצוה יותר חשובה ואיזו פחות. אסור לנו להעדיף מצוה אחת ולזלזל בחברתה. אלא, שלכל מצוה

יש את המיוחדות שבה. בציצית יש מיוחדות מסיומת ובמצוה אחרת יש מיוחדות אחרת.

 

מה זה השם "ציצית":

 

ציצית הוא שם לדבר שהוא תולה על משהו או נמצא בסופו. למשל, הנביא מתבטא על תפיסת שערות

הראש "ציצית הראש".

ישנו פירוש האומר שציצית היא מלשון "להציץ". כמו שיש סדק צר בכותל, מי שמציץ דרך שם יוכל לראות

עולם שלם. כך ההסתכלות בציצית גורמת להביט על שאר המצוות.

 

איזה בגד חייב בציצית

 

עיקר המצוה היא שכל בגד העשוי ארבע קצוות מרובעים, אם לובש בגד זה חייב

להטיל בו את חוטי הציצית. העולה מזה, שחיוב המצוה היא רק באופן שיש לאדם בבגד השגרתי ארבע

כנפות, או אז יתחייב להטיל בו את חוטי הציצית אבל אינו חייב לחזר ולקנות בגד בעל ארבע כנפות.

ונבאר.

בעבר, סגנון הלבוש הקדום היה סיבה לנוכחות נרחבת של ציציות על הבגדים החיצוניים והרגילים

של האדם והציצית לא היתה בגד מיוחד לשם המצווה בלבד. אם נדמה זאת לאופנה המודרנית,

זה יהיה כאילו אדם לובש חליפה או חולצה עם ציציות.

רבותינו זכרונם לברכה עוררו על כך שמכיון והמצוה היא לא להכין בגד מיוחד הנקרא ציצית,

אלא להטיל את החוטים בבגד היום יומי אם יש לו ארבע כנפות, נוצר מצב שאם אין לאדם בגד

העשוי מארבע כנפות הוא לא יזכה חלילה לקיים מצוה כה חשובה. על כך הם הזהירו שגם אם אין לו

בבגדו ארבע כנפות, בכדי לקיים את המצווה יקנה בגד מיוחד בן ארבע כנפות וכך לא יפסיד את המצווה

החשובה הזו. כך נוצר הציצית שאנו מכירים שהיא עשויה במכוון לשם המצוה.

תקנה זו קריטית עוד יותר כיום, מההעדר פריטי לבוש יום יומיים העשויים מארבע כנפות כאמור.

בתלמוד מובא שבזמן שיש חלילה מגיפה, בית דין מענישים את מי שמתחכם ואינו מקיים מצות ציצית

על ידי שאינו רוכש בגד כזה ופוטר עצמו בטענה שאינו חייב ללבוש מההעדר בגד בעל ארבע כנפות ברשותו.

עובדה זו מראה לנו את חומרתן ומעלתן של המצוות ואל לנו להתחכם ולהיפטר מהן !

 

ממה עשויים הבגד והחוטים:

 

חוטי הציצית עשויים מצמר ונקשרים ע"י יהודי גדול (בן י"ג שנים ויום א' – בר מצווה) היודע את הלכות

קשירת הציצית, לדוגמא, שיכוין לקשור לשם מצוות ציצית ולא שיקשור בלי לדעת מה טיבם של חוטים

אלו ולמה הוא קושר אותם. ובסוג הבגד ישנם שני מנהגים:

א. שהבגד יהיה עשוי מצמר כבשים.  ב. מכל מין כגון כותנה, סינטטי וכדומה.

 

קשירת הציציות:

 

בכל כנף יוצרים חור ודרכו משחילים ארבעה חוטים ומכניסים אותם באופן שישתלשלו ארבעת החוטים

מצד אחד של הבגד לצדו השני כך החוטים יכפילו את עצמם ויווצר כעין שמונה חוטים. לאחר שהשחלנו

את הציציות מתחילים בקשירתם ע"י חמש קשרים שאנו קושרים ובין קשר לקשר נסובב ע"י חוט אחד ארוך

ביותר מבין החוטים מספר מסויים של סיבובים סביב קבוצת שאר החוטים. סיבובים אלו נקראים "חוליות".

ישנם מנהגים שונים באופן סיבוב החוטים, בצורתם ובספירתם. המכנה המשותף שבהם שכולם מרמזים

לגוף ענין מצות הציצית שהוא לזכור תמיד את השם יתברך.

 

יש חוטים צבעוניים בציצית?

 

ישנו רק צבע אחד שאולי ראיתם בציצית, תכלת.

בתורה נאמר לשלב חוט הצבוע תכלת בין שאר החוטים הלבנים. הענין בזה הוא שצבע התכלת

דומה לצבע השמים ובזה הוא מזכיר לנו להביט למרומים ולזכור את השם יתברך.

צבע התכלת לא יכול להיות עשוי מכל חומר אלא מפיקים אותו מחלזון ים מסוים.

כבר בזמן חכמי התלמוד מתבאר שחלזון זה נדיר ביותר וכמעט אי אפשר לאתר אותו.

כיום, ישנם האומרים שהם יודעים לזהות את החלזון ויש מנהגים שונים בענין זה.

על אף שאין לנו בוודאות את צבע התכלת הקדום, עדיין אנו זוכים לקיים את המצוה בהידור

ושלימות גם ללא זה ובתפלה שנזכה בקרוב להדר עוד יותר במצות הציצית על ידי שנדע

בוודאות מהו התכלת הקדום ונוכל לצרפו.

 

ישנם שני סוגי ציציות:

 

השם "ציצית" התקבל על מה שנקרא "טלית קטן" שאותו לובשים על הגוף במהלך כל היום.

חוץ מזה יש את ה"טלית גדול" שבה מתעטפים בעת תפילת שחרית וכשמה היא יותר גדולה מהציצית.

מנהג בני ספרד ללבוש את ה"טלית גדול" החל מהבר מצוה. לעומת זאת רוב בני אשכנז נהגו להתעטף

בה לאחר נישואם.

נ.ב. במאמר זה כשמופיעה המילה "ציצית" בלי לפרט גדול או קטן, הכוונה על שניהם.

 

הברכה:

 

על טלית גדול מברך "ברוך אתה השם אלקינו מלך העולם אשר קדשנו במצוותיו וצוונו להתעטף בציצית".

בני ספרד נהגו לברך גם על הציצית / טלית קטן ברכה זו. אך אם כוונתו ללבוש את שניהם באותו זמן

מברך רק פעם אחת, ויברך ברכה זו על הטלית גדול ובזה יפטור את הטלית קטן.

בני אשכנז נהגו לברך על הטלית גדול את הברכה הנזכרת למעלה וכן נהגו לברך ברכה זו אם לובשים

את שני הסוגים יחדיו כאמור. אך נהגו שאם לובשים רק את הטלית קטן מברכים:

"ברוך אתה השם אלקינו מלך העולם אשר קדשנו במצוותיו וצוונו על מצות ציצית".

 

קדושת הציצית ושמירתה:

 

עלינו לייקר מצוה זו ולא לעשות בבגד הציצית ובחוטים שימושים בזויים כגון לקשור בהם דבר מה וכדומה.

אם הציצית בלתה ואינה ראויה לשימוש, כדאי לשים אותה במכולת איסוף לתשמישי קדושה על מנת

שישימו אותה במקום הראוי להם ולא באשפה.

יש להישמר שהחוטים לא יקרעו בעת לבישתם. הדבר יכול לקרות על ידי שחוטי הציצית נתפסים

בספסל וכדומה ועל כן יש לשים לב.

 

סגולתה:

 

במצות הציצית יש כח מיוחד שנותן באדם עוז וגבורה להישמר מן החטא ולגבור על היצר הרע.

רבותינו זכרונם לברכה אמרו שהזהיר במצות ציצית זוכה ורואה פני שכינה ויזכה שבעת הגאולה

ישמשו אותו 2800 עבדים !.

 

אני והציצית בחיי היום יום:

 

האדם הוא נזר הבריאה. הקדוש ברוך ברא נתן לאדם כוחות מדהימים. מכאן והלאה ניתן לאדם

הבחירה, או להשתמש בכוחות שלו לפיתוחים טובים, התמסרות לזולת, לתרום לעולם, להתעניין

בשלום החבר, לדאוג למשפחה, או עם הכח העצום הזה להרוס ולחרב חס ושלום. ההיסטוריה רוויה

משני הסוגים… כל אדם חייב לשלוט בעצמו. אף אחד אחר לא יעשה את העבודה הזו במקומו.

ישנם דברים שאולי החבר יוכל למנוע, אם חלילה מישהו ירצה להזיק לחבירו, החבר אולי יוכל למנוע זאת.

אבל משהו אחד אף אחד לא יוכל למנוע — את המחשבה. המחשבה זה סמל הפרטיות. המחשבה הולכת

אם האדם לכל מקום ובכוחה לקחת אותו לכל מקום שהוא במחוזות הדמיון.

ככל שיש בזה מעלות נרחבות כדוגמת המעוף של תעשיינים ומהפכנים גדולים בעולם הן בחול

והן לעומתו בעולם הקודש, כך זה יכול להיות לצד השני. ישנם מחשביות הרסניות ביותר,

האדם ביחס לעצמו, ביחס לזולת וביחס לאלוקיו.

כל אחד מאיתנו הוא "מהפכן" עולמי. כי כל אדם הוא עולם שלם בפני עצמו.

כולנו רוצים להיות כמובן מהסוג הטוב. את התזכורת, השמירה וכוח ההתמדה יתנו לך חוטי הזרם – חוטי הציצית!

היא תלך אתך לכל מקום, תשמור עליך, היא תזכיר לך להמשיך להיות מחובר להשם הטוב,

לעשות לו נחת רוח על ידי קיום מצוותיו ולא להפר את המוסכמות, לא לחשוב על דברים

שהוא לא רוצה שנחשוב, כל זה על ידי ההבטה בחוטים המרמזים לנו את כל ה-613 מצוות,

ובעזרת השם נזכה תמיד לשמור את מחשבותינו ולעשות לו תמיד נחת רוח.

אמן כן יהי רצון.

קראתם? נהנתם? נשמח מאוד אם תשאירו לנו תגובה :)

כתובת הדוא״ל שלך לא תפורסם.