אז כמה באמת שווה המצווה? ולמה אחרי שקיימת אותה היא כבר שווה יותר?

סיפור שסיפר הצדיק רבי יעקב גלינסקי, עם מסר עמוק ונוקב שאפשר ללמוד ממנו.

אוהד אטינגר המצווה

 

הצדיק רבי יעקב גלינסקי, ביקש פעם להתפלל תפילת מנחה בבית כנסת ברמת גן. אלא שבבית הכנסת

היו רק שמונה יהודים, ויחד עם הרב גלינסקי עצמו, הם היו תשעה. כדי להתפלל במניין יש צורך בעשרה

מתפללים, ולכן יצא הרב לרחובה של עיר בחיפוש אחר יהודי נוסף שיסכים להתפלל.

לפתע הבחין הרב באדם שעבר ברחוב בהליכה מהירה. אצה לו דרכו להגיע לשוק כדי לקנות מצרכים לביתו,

וכשביקש ממנו הרב שיצטרף למניין סירב האיש והסביר כי זמנו קצר ומלאכתו מרובה.

הציע לו הרב גליסנקי שיעשה את הקנייה במכולת הסמוכה, ואת ההפרש במחיר שבין המכולת למחירי השוק,

ישלם הוא עצמו מכיסו, אך קודם לכן שיסכים להתפלל עמם תפילת מנחה.

חכך האיש בדעתו ולבסוף הסכים להצעה, ונשאר להתפלל עם תשעת היהודים בבית הכנסת.

לאחר התפילה ניגש אליו הרב, וביקש לקיים את התחייבותו ולשלם לו את ההפרש, אך האיש סירב

בתוקף לקבל את הכסף.

חשב רבי יעקב שאולי סכום הכסף אינו מספיק כדי לכסות את ההפרש בין מחירי השוק למחירי המכולת,

והוסיף עוד שטר על הסכום שתכנן מלכתחילה לתת,. אך האיש המשיך לסרב, וגם כאשר הציע לו רבי יעקב

סכום כסף גדול הרבה יותר, עמד בסירובו. התפלא הרב גלינסקי ושאל אותו: מדוע אינך לוקח מידי את הכסף,

הרי הרווחת אותו ביושר? הזדעזע האיש והשיב לו בלהט: "חלילה לי! למכור תפילה תמורת כסף!

אני כבר התפללתי, זכיתי בזכות של תפילה במניין, ואיך אמכור אותה לך תמורת כסף?

הרי כל הכסף שבעולם לא יוכל להגיע לערכה של מצווה אחת!".

עמד רבי יעקב ותהה בינו ובין עצמו, כיצד אירע המהפך הגדול בלבו של האיש?

הרי זמן קצר קודם לכן סירב בתוקף להשלים מניין בטענה שזמנו קצר ומלאכתו מרובה,

ואילו עכשיו, כעבור רבע שעה התהפך לבבו עד כדי כל שהוא אינו מוכן לקחת אפילו כל הון שבעולם

תמורת המצווה שקיים?

 

אלא השיב רבי יעקב, כך היא דרכו של היצר הרע. לפני שהאדם מקיים את המצווה, מפחית היצר הרע

את חשיבותה בעיניו, ומציב בפניו את השיקולים האחרים כדחופים וחשובים הרבה יותר.

אבל לאחר שכבר קיים האיש את המצווה, עוזב אותו היצר הרע לנפשו ופונה לחפש לעצמו קרבנות חדשים,

או אז מתגלה האמת הפנימית של היהודי בכל הדרתה! הערכה גדולה וחיבה עצומה לקיום המצוות!

קראתם? נהנתם? נשמח מאוד אם תשאירו לנו תגובה :)

כתובת הדוא״ל שלך לא תפורסם.