1/24

הלכות תרומות ומעשרות – מהותו, עונשו, הנאה

הלכות תרומות ומעשרות | הרב יצחק טופיק | שיעור 1