2/15

השתיקה כאמירה – שיעור מס' 37 – סיכום

סדרת שיעורים בגמרא - שיעור מס' 37: קידושין ה:

החתן שהחליט לקדש את כלתו בתפוח זהוב במקום טבעת יהלום – שיעור 11

סדרת שיעורים בגמרא - שיעור מס' 11: קידושין דף ג. - ג:

כסף מקשר ולא מפריד – שיעור מס' 25

סדרת שיעורים בגמרא - שיעור מס' 25: קידושין ה.

בטעות עירבבנו את המרק הבשרי בכף חלבית

הצטרפו אלינו לשיעורים מרתקים בהלכות בשר בחלב

האם אפשר לקדש אשה ע"י מחיקת הלוואה? – שיעור מס' 54

סדרת שיעורים בגמרא - שיעור מס' 54: קידושין ו:

האם שייך לקדש חצי אשה? – שיעור מס' 71 – סיכום

סדרת שיעורים בגמרא - שיעור מס' 71: קידושין ז.-ז:

מלאכת בורר – שני מינים שהם כמין אחד

הלכות שבת | עם הרב אליהו הורביץ שיעור 10

לימוד גמרא – הפסיכולוגיה של גנבים ורמאים – שיעור 6

לימוד גמרא בצורה חוויתית מאת הרב דניאל ניו

קליפות של פירות (3)

הרב יהושע פלטניק עושה לנו סדר בכל הברכות, מה מברכים על מה | שיעור 5

מלאכת בורר – התרים בברירה (1)

הלכות שבת | עם הרב אליהו הורביץ שיעור 13

הלכות שבת | טיסה משישי עד מוצאי שבת

מאת הרב אליהו סבן | שיעור 3

מצות קריאת שמע נקראת בטהרה

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת ברכות. שיעור מס' 19

החתן שהחליט לקדש את כלתו בתפוח זהוב במקום טבעת יהלום – שיעור 11

סדרת שיעורים בגמרא - שיעור מס' 11: קידושין דף ג. - ג:

כל הדרכים להכנס לחופה וקידושין על פי התורה – שיעור 9 – שיעור מסכם

סדרת שיעורים בגמרא - שיעור מס' 9: קידושין דף ג.

האם מותר לצאת עם משקפיים בשבת?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת שבת. שיעור מס' 36

עכן מועל בחרם וכל ישראל נענשים

תנ"ך ספר יהושע פרק ז' | הרב אברהם אלקיים | שיעור 10

חובות הלבבות | שער הביטחון (2)

הרב אור לוסטיג | שיעור 2

רוצה שיבינו אותך? דבר בנחת!

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת שבת. שיעור מס' 18

על איזו כמות של חמץ צריך לחזור לביתו?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת פסחים. שיעור מס' 23

באמצע התפילה נשיא ארה"ב מתעניין בשלומך

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת ברכות. שיעור מס' 28

מלאכת בורר – ברירת שני מיני אוכלין

הלכות שבת | עם הרב אליהו הורביץ שיעור 8

אוהב לחשוב? מקומך עמנו!! – שיעור מס' 21

סדרת שיעורים בגמרא - שיעור מס' 21: קידושין ד:

מה זה הלוח העברי, איך זה נקבע

שיעור מספר 1 בענייני קידוש החודש | עם הרב אברהם טרכטינגוט

מוסר נתיבות שלום | בהירות בעבודת ה'

מאת הרב יהונתן ריין | שיעור 1

לימוד גמרא – עד מדינה כשר לעדות? שיעור 14

לימוד גמרא בצורה חוויתית מאת הרב דניאל ניו

מלאכת בורר – ברירה בכלי (1)

הלכות שבת | עם הרב אליהו הורביץ שיעור 4

לקריאת שמע בהידור נברך לפניה ואחריה

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת ברכות. שיעור מס' 4

הילד שלך מרויח כסף? יש לך זכות להחליט מה לעשות איתו – שיעור 13

סדרת שיעורים בגמרא - שיעור מס' 13: קידושין ג:

איך תתנהג בפגישה עם אובמה?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת ברכות. שיעור מס' 57

המשך מלחמת יהושע במלכי הארץ

תנ"ך ספר יהושע פרק י"א | הרב אברהם אלקיים | שיעור 14

עד מתי מותר לאכול פירות של שביעית?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת פסחים. שיעור מס' 25

מתי מתחייבים בתפילת מוסף?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת ברכות. שיעור מס' 27

האם מותר להשתמש בפסח באיפור שמעורב בו חמץ?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת פסחים. שיעור מס' 16