2/5

שיעור בדף היומי קליט ובהיר

שיעור יומי מאת הרב חגי ינוקא שליט''א

מתחתן? מזל טוב, ברוכים הבאים לאתר הבניה הגדול בעולם – שיעור 8

סדרת שיעורים בגמרא - שיעור מס' 8: קידושין דף ג.

הדרך הנכונה לחיבור בין בני זוג לשלום לשמחה ולאהבה – שיעור 5

סדרת שיעורים בגמרא - שיעור מס' 5: קידושין דף ב:

איזה סוג מסיים את הקשר ב"חליצת נעליים"? – שיעור 12

סדרת שיעורים בגמרא - שיעור מס' 12: קידושין ג:

מצות ציצית רק ביום, מצוות קריאת שמע גם בלילה

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת ברכות. שיעור מס' 5

מלאכת בורר – הגדרת שני מיני אוכלים

הלכות שבת | עם הרב אליהו הורביץ שיעור 9

גמרא סוכה דף ב'

מבוא ללימוד גמרא עם הרב אליהו גדלביץ' שיעור 1

איך עושים קידוש?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת ברכות. שיעור מס' 45

מותר לישא נשק בשבת?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת שבת. שיעור מס' 34

בקיעת מי הירדן בעת מעבר ישראל

תנ"ך ספר יהושע פרק א' | הרב אברהם אלקיים | שיעור 6

מה לכוון כשעונים אמן?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת ברכות. שיעור מס' 52

לימוד גמרא – בעלות פרטית ברשות ציבורית? – שיעור 28

לימוד גמרא בצורה חוויתית מאת הרב דניאל ניו

מה עושים בבוקר, וכמה צריך לישון

שיעורי הלכה עם הרב ברק פוזיילוב בספר 'ילקוט יוסף' שיעור 1

פרשת שבוע | מהות שיעבוד וגאולת מצרים

חג הפסח | מאת הרב יוסף חיים פיין | שיעור 4

משניות שבת | פרק א משנה א (2)

משניות שבת עם הרב נח קזצ'קוב | שיעור 3

המפתח להצלחה

מאת הרב חגי ינוקא

איך מזמנים בסעודה רבת סועדים? רבותי נברך

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת ברכות. שיעור מס' 43

מטריה בשבת מותר או אסור?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת שבת. שיעור מס' 39

מי גנז את ספר הרפואות?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת פסחים. שיעור מס' 32

הלוח העברי וראיית הירח

שיעור מספר 2 בענייני קידוש החודש | עם הרב אברהם טרכטינגוט

דף היומי | מסכת סנהדרין דף ב (3)

מאת הרב נפתלי גרשוני | שיעור 3

הלכות שבת | עד מתי מותר לעבוד בערב שבת?

מאת הרב אליהו סבן | שיעור 9

הוציא נייר טישו בשבת חייב?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת שבת. שיעור מס' 43

מה אפשר לכתוב על קלף קטן?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת שבת. שיעור מס' 47

מותר להלביש את הכלב בשבת?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת שבת. שיעור מס' 28

שברת רגל, האם מותר לצאת עם קביים בשבת?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת שבת. שיעור מס' 38

מוסר נתיבות שלום | בהירות בעבודת ה'

מאת הרב יהונתן ריין | שיעור 1

דף היומי | מסכת סנהדרין דף ג (2)

מאת הרב נפתלי גרשוני | שיעור 5

לימוד גמרא – ערמומי? לא אצלנו! שיעור 22

לימוד גמרא בצורה חוויתית מאת הרב דניאל ניו

פרקי אבות | פרק א משנה א

מאת הרב יישראל רייזמן | שיעור 2