1/19

המיוחדות של גיל עשרים ולמתי לחכות עם עסקאות נדל"ן – שיעור מס' 20

סדרת שיעורים בגמרא - שיעור מס' 20: קידושין ד.

הילד שלך מרויח כסף? יש לך זכות להחליט מה לעשות איתו – שיעור 13

סדרת שיעורים בגמרא - שיעור מס' 13: קידושין ג:

החתן אומר 'הרי את מקודשת לי', מה הפירוש מקודשת? – שיעור 3

סדרת שיעורים בגמרא - שיעור מס' 3: קידושין דף ב:

אולי שייך שאשה תקדש לה בעל??? – שיעור מס' 22

סדרת שיעורים בגמרא - שיעור מס' 22: קידושין ד:

רואה את הים, מה תברך?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת ברכות. שיעור מס' 54

מה זכויות האב בכספה של בתו? – שיעור מס' 17

סדרת שיעורים בגמרא - שיעור מס' 17: קידושין ד.

פרקי אבות | פרק א משנה א

מאת הרב יישראל רייזמן | שיעור 2

כל הדרכים להכנס לחופה וקידושין על פי התורה – שיעור 9 – שיעור מסכם

סדרת שיעורים בגמרא - שיעור מס' 9: קידושין דף ג.

קיבלת הזמנה לברכת המזון

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת ברכות. שיעור מס' 41

מלאכת בורר – הוצאת זבוב מכוס מים

הלכות שבת | עם הרב אליהו הורביץ שיעור 12

איפה לא צריך לבדוק חמץ?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת פסחים. שיעור מס' 1

לימוד גמרא – ערמומי? לא אצלנו! שיעור 22

לימוד גמרא בצורה חוויתית מאת הרב דניאל ניו

מלאכת בורר – ברירה בכלי (1)

הלכות שבת | עם הרב אליהו הורביץ שיעור 4

איך היו מתיכים זהב?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת שבת. שיעור מס' 48

מותר לעשות סעודה לפני מנחה?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת שבת. שיעור מס' 2

למה מועילה שן של שועל?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת שבת. שיעור מס' 40

עין יעקב | ברכות דף ב עמוד א | מבוא ואגדות חז"ל

עין יעקב | הרב מאיר פוגל | שיעור 1

מהם שלושת השערים? ובמה הם עוסקים? – שיעור 1

סדרת שיעורים בגמרא - מסכת בבא קמא מבוא ודף ב.

חובות הלבבות | שער הביטחון (3)

הרב אור לוסטיג | שיעור 3

כדי לקיים מצווה בשלמות יש לכוון עליה

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת ברכות. שיעור מס' 6

לימוד גמרא – ערבי יכול לקדש יהודיה? שיעור 58

לימוד גמרא בצורה חוויתית מאת הרב דניאל ניו

שברת רגל, האם מותר לצאת עם קביים בשבת?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת שבת. שיעור מס' 38

פירוש הסידור | מודה אני הנוסח הנכון

עם הרב אהרון גולדברג | שיעור 3

איזה סוג מסיים את הקשר ב"חליצת נעליים"? – שיעור 12

סדרת שיעורים בגמרא - שיעור מס' 12: קידושין ג:

פרקי אבות | פתיחה למסכת אבות

מאת הרב יישראל רייזמן | שיעור 1

המוקש הכי גדול לשלום הבית לנשואים ולמחפשים את זיווגם – שיעור 6

סדרת שיעורים בגמרא - שיעור מס' 6: קידושין דף ב:

מה יעשה החזן שהשתנק לפתע באמצע התפילה?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת ברכות. שיעור מס' 30

מותר למפעל לעבוד בשבת על אוטומט?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת שבת. שיעור מס' 6

י"ד שח"ט ד"ם מה זה?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת שבת. שיעור מס' 45

הוציא לרשות הרבים ארגז עם פירות חייב או פטור?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת שבת. שיעור מס' 60