1/21

היום יש כאן הפתעות – שיעור מס' 81

סדרת שיעורים בגמרא - שיעור מס' 81: קידושין ח.

ממתי מותר לכלה לאכול מתרומה? – שיעור מס' 31

סדרת שיעורים בגמרא - שיעור מס' 31: קידושין ה.

אלו דיבורים תופסים ואלו לא? – שיעור מס' 40 – סיכום

סדרת שיעורים בגמרא - שיעור מס' 40: קידושין ה:-ו.

מה פירוש המילה מחיצה, כותל או חלוקה?

סדרת שיעורים בגמרא - שיעור מס' 4: בבא בתרא דף ב:

האם שייך לקדש חצי אשה? – שיעור מס' 71 – סיכום

סדרת שיעורים בגמרא - שיעור מס' 71: קידושין ז.-ז:

האם הכלה יכולה לקדש את עצמה לחתן? – שיעור מס' 35

סדרת שיעורים בגמרא - שיעור מס' 35: קידושין ה:

כשלא ברור לצורך מה ניתן הכסף… – שיעור מס' 47

סדרת שיעורים בגמרא - שיעור מס' 47: קידושין ו.

שתי הדרכים להבנת הפרט החסר – שיעור מס' 36

סדרת שיעורים בגמרא - שיעור מס' 36: קידושין ה:

לימוד גמרא – יש לך צ'ק פתוח, כמה תרשום – שיעור 10

לימוד גמרא בצורה חוויתית מאת הרב דניאל ניו

כסף מקשר ולא מפריד – שיעור מס' 25

סדרת שיעורים בגמרא - שיעור מס' 25: קידושין ה.

מוסר נתיבות שלום | בהירות בעבודת ה'

מאת הרב יהונתן ריין | שיעור 1

למי מותר לעשות מלאכה בערב פסח?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת פסחים. שיעור מס' 29

על מי מוטלת האחריות לדאוג להשכנת שלום? – שיעור מס' 39

סדרת שיעורים בגמרא - שיעור מס' 39: קידושין ה:-ו.

מעונין בשלום ואוירה נעימה בבית? – כאן זה המקום! – שיעור מס' 67

סדרת שיעורים בגמרא - שיעור מס' 67: קידושין ז.

לימוד גמרא – בהשקעות יש כאלו שמתשלמות ויש שפחות. שיעור 53

לימוד גמרא בצורה חוויתית מאת הרב דניאל ניו

מדוע נוטלים מים אחרונים?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת ברכות. שיעור מס' 48

מהו ספר כריתות? – שיעור מס' 28 – סיכום

סדרת שיעורים בגמרא - שיעור מס' 28: קידושין ה.

מותר למפעל לעבוד בשבת על אוטומט?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת שבת. שיעור מס' 6

מה יותר חשוב ניחום אבלים או קריאת שמע?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת ברכות. שיעור מס' 15

מתי למסור את הכביסה למכבסה?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת שבת. שיעור מס' 8

חמי טבריה למה הם חמים?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת שבת. שיעור מס' 22

שליחות מרגלים לארץ ישראל

תנ"ך ספר יהושע פרק א' | הרב אברהם אלקיים | שיעור 2

איך היו מתיכים זהב?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת שבת. שיעור מס' 48

גם חזן וגם כהן איך תברך ברכת כהנים?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת ברכות. שיעור מס' 31

ספירת העומר | הדרך לנצל ימים אלו

הרב מאיר שפרכר - עברית

מלאכת בורר – דין קילוף פירות

הלכות שבת | עם הרב אליהו הורביץ שיעור 7

מתי יהרהר אדם בעסקיו?

שיעורי הלכה עם הרב ברק פוזיילוב בספר 'ילקוט יוסף' שיעור 5

דף היומי | מסכת סנהדרין דף ד (2)

מאת הרב נפתלי גרשוני | שיעור 7

הלכות בשר וחלב | סימן פ"ז סעיף ג' (2)

הצטרפו אלינו לשיעורים מרתקים בהלכות בשר בחלב מאת הרב חגי ינוקא | שיעור 6

מתי לא עושים ברית בשבת?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת שבת. שיעור מס' 54

איפה אפשר לקנות שכל? – שיעור מס' 23

סדרת שיעורים בגמרא - שיעור מס' 23: קידושין ד:

פרשת שבוע | מסירות נפש למען הקדוש ברוך הוא

שבת הגדול | מאת הרב יוסף חיים פיין | שיעור 3

לימוד גמרא – לקנות אופנוע אתה יודע? שיעור 24

לימוד גמרא בצורה חוויתית מאת הרב דניאל ניו

שימו לב אזהרה חמורה – שיעור מס' 48

סדרת שיעורים בגמרא - שיעור מס' 48: קידושין ו.

האם מותר לשרוף לחם של תרומה טהורה עם לחם של תרומה טמאה?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת פסחים. שיעור מס' 7