3/36

האם אני חייב לסלוח – אם מישהו עשה לי משהו והוא אומר לי 'סליחה'?

קבלו את כל השאלות והתשובות לחודש אלול וראש השנה המתקרב

מה הן ה"סליחות"?

מדוע נוהגים לומר "סליחות" בחודש אלול? מה זה בכלל? אומרים סליחות וה' סולח מיד?

כל השאלות לחודש אלול

שרות מיוחד מהרב של האינטרנט כל התשובות לשאלות בענייני חודש אלול, אמירת הסליחות וחזרה בתשובה