1/9

מה מברכים על אורז?

ומה מברכים על עלי גפן

אני חוטאת על ימין ועל שמאל

הניצוץ של פעם לגבי קיום המצוות נעלם לי

אינני רוצה להיות חסרת רגשות

איך אצליח להפחית מרמת הרגשות ולא להדחיק אותם לגמרי?

מה מרגישה נשמה בגיהנום?

והאם יש פתרון לא להגיע לשם מבלי לחזור בתשובה?

כשהתגלה לאבא שלי שאני לא כותבת בשבת הוא כעס עלי!!

ואמא שלי אומרת שאני עושה לה לא טוב עם זה