3/25

שיעור בדף היומי קליט ובהיר

שיעור יומי מאת הרב חגי ינוקא שליט''א

מאיזה גיל ילדים מקבלים על עצמם אחריות? – שיעור 15

סדרת שיעורים בגמרא - שיעור מס' 15: קידושין ג:

כל הדרכים להכנס לחופה וקידושין על פי התורה – שיעור 9 – שיעור מסכם

סדרת שיעורים בגמרא - שיעור מס' 9: קידושין דף ג.

החתן אומר 'הרי את מקודשת לי', מה הפירוש מקודשת? – שיעור 3

סדרת שיעורים בגמרא - שיעור מס' 3: קידושין דף ב:

מתחתן? מזל טוב, ברוכים הבאים לאתר הבניה הגדול בעולם – שיעור 8

סדרת שיעורים בגמרא - שיעור מס' 8: קידושין דף ג.

מה המשותף לגבינה בשר וביצים?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת ברכות. שיעור מס' 35

מתי קוראים קריאת שמע

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת ברכות. שיעור מס' 1

דף היומי | מסכת סנהדרין דף ה (2)

מאת הרב נפתלי גרשוני | שיעור 9

מוסר נתיבות שלום | בהירות בעבודת ה'

מאת הרב יהונתן ריין | שיעור 1

שליחות מרגלים לארץ ישראל

תנ"ך ספר יהושע פרק א' | הרב אברהם אלקיים | שיעור 2

מי גנז את ספר הרפואות?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת פסחים. שיעור מס' 32

מתי יהרהר אדם בעסקיו?

שיעורי הלכה עם הרב ברק פוזיילוב בספר 'ילקוט יוסף' שיעור 5

פרשת שבוע | השפל עצמך וינשאך המקום

פרשת ויקרא | מאת הרב יוסף חיים פיין | שיעור 1

למי התירו לבטל את החמץ בלב?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת פסחים. שיעור מס' 22

לימוד גמרא – אפשר לגבות חוב פיקטיבי? שיעור 43

לימוד גמרא בצורה חוויתית מאת הרב דניאל ניו

למה עבודה זרה נקראת כך?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת שבת. שיעור מס' 52

האם מותר לצאת עם משקפיים בשבת?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת שבת. שיעור מס' 36

תוך כמה זמן הבצק מחמיץ?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת פסחים. שיעור מס' 17

מותר לישא נשק בשבת?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת שבת. שיעור מס' 34

עדיף לקחת חסה למרור, מדוע?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת פסחים. שיעור מס' 13

הלכות שבת | עד מתי מותר לעבוד בערב שבת?

מאת הרב אליהו סבן | שיעור 9

מיצים ושמנים

הרב יהושע פלטניק עושה לנו סדר בכל הברכות, מה מברכים על מה | שיעור 6

יוצא עם החבר'ה למסעדה? אחד מברך לכולם

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת ברכות. שיעור מס' 38

דף היומי | מסכת סנהדרין דף ז

מאת הרב נפתלי גרשוני | שיעור 12

לימוד גמרא – אפשר לקנות רכב בלי לשלם כסף? שיעור 32

לימוד גמרא בצורה חוויתית מאת הרב דניאל ניו

הדרך הנכונה לחיבור בין בני זוג לשלום לשמחה ולאהבה – שיעור 5

סדרת שיעורים בגמרא - שיעור מס' 5: קידושין דף ב:

עין יעקב | ברכות דף ג עמוד א ו-ב

עין יעקב | הרב מאיר פוגל | שיעור 4

משניות שבת | הקדמה, פרק ב משנה ד-ה

משניות שבת עם הרב נח קזצ'קוב | שיעור 13

מה זכויות האב בכספה של בתו? – שיעור מס' 17

סדרת שיעורים בגמרא - שיעור מס' 17: קידושין ד.

קריאת שמע – בישיבה, בעמידה, בהליכה, בשכיבה?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת ברכות. שיעור מס' 3

לימוד גמרא – למי מכרת את האתרוג ? – שיעור 4

לימוד גמרא בצורה חוויתית מאת הרב דניאל ניו