תפוח או ענבים מי יותר חשוב?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת ברכות. שיעור מס' 36

מתי מותר לאכול חמץ שעבר עליו הפסח?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת פסחים. שיעור מס' 9

לא אמר 'ברוך שם כבוד מלכותו' יצא ידי חובת קריאת שמע?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת פסחים. שיעור מס' 31

איך תתנהג בפגישה עם אובמה?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת ברכות. שיעור מס' 57

מצוה לשתות ארבע כוסות אבל לא להשתכר

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת פסחים. שיעור מס' 87

חייל, לפני הכניסה לעזה מה תברך?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת ברכות. שיעור מס' 56

אדם שאכל פירות של תרומה מה דינו?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת פסחים. שיעור מס' 11

כיצד ניתן לראות על בצק שהוא החמיץ?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת פסחים. שיעור מס' 20

משניות שבת | פרק א משנה ג

משניות שבת עם הרב נח קזצ'קוב | שיעור 5

מה המצוה הראשונה בליל הסדר?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת פסחים. שיעור מס' 82

לימוד גמרא – איפה לא כדאי לקנות מצלמה? שיעור 46

לימוד גמרא בצורה חוויתית מאת הרב דניאל ניו

חתן בליל החתונה פטור מקריאת שמע?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת ברכות. שיעור מס' 10

איך נדע מה מותר ומה אסור בשבת

הצטרפו אלינו לסדרת שיעורים מעניינת על משניות 'שבת' עם הרב יונה פיינהנדלר

בטעות עירבבנו את המרק הבשרי בכף חלבית

הצטרפו אלינו לשיעורים מרתקים בהלכות בשר בחלב

לימוד גמרא – בעלות פרטית ברשות ציבורית? – שיעור 28

לימוד גמרא בצורה חוויתית מאת הרב דניאל ניו

לימוד גמרא – מנהל בנק? שים לב! שיעור 52

לימוד גמרא בצורה חוויתית מאת הרב דניאל ניו

מלאכת בורר – ברירה בכלי (3)

הלכות שבת | עם הרב אליהו הורביץ שיעור 6

מתי שורפים חמץ כשערב פסח בשבת?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת פסחים. שיעור מס' 21

מצוות קריאת שמע מוגבלת לשעות מסויימות

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת ברכות. שיעור מס' 2

תוך כמה ימים מתחיל האפרוח להיווצר בביצה?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת פסחים. שיעור מס' 30

מלחם עד יין , מה נברך על מה

הרב יהושע פלטניק עושה לנו סדר בכל הברכות, מה מברכים על מה. שיעור 1

איך מקבלים הצדיקים רוח הקודש בשעת התפילה?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת ברכות. שיעור מס' 32

דף היומי | מסכת סנהדרין דף ב (2)

מאת הרב נפתלי גרשוני | שיעור 2

עין יעקב | ברכות דף ג עמוד ב ודף ד עמוד ב

עין יעקב | הרב מאיר פוגל | שיעור 5

כדי לקיים מצווה בשלמות יש לכוון עליה

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת ברכות. שיעור מס' 6

ברכה אחת חזקה פוטרת 100 ברכות אחרות

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת ברכות. שיעור מס' 37

לימוד גמרא – שטר בלי תאריך שוה? שיעור 20

לימוד גמרא בצורה חוויתית מאת הרב דניאל ניו

אדם שאכל פירות של תרומה מה דינו?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת פסחים. שיעור מס' 11

קיבלת אאודי A8 במתנה, בטוח שתגיד תודה

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת ברכות. שיעור מס' 33

ספירת העומר | הדרך לנצל ימים אלו

הרב מאיר שפרכר - אידיש

מותר לתת חטים לתרנגולים בפסח?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת פסחים. שיעור מס' 14

לימוד גמרא – תגיד תודה שאתה לא בכלא! שיעור 48

לימוד גמרא בצורה חוויתית מאת הרב דניאל ניו

לימוד גמרא – המעסיק לא רוצה לשלם, מה עושים? שיעור 15

לימוד גמרא בצורה חוויתית מאת הרב דניאל ניו

משניות שבת | פרק ב משנה א

משניות שבת עם הרב נח קזצ'קוב | שיעור 10

הלכות תרומות ומעשרות – טבל אכילה שלא כדרך, מכירה, תערובת, בלוע

הלכות תרומות ומעשרות | הרב יצחק טופיק | שיעור 2

נקניק סויה בחמאה, מותר או אסור?

הצטרפו אלינו לשיעורים מרתקים בהלכות בשר בחלב מאת הרב חגי ינוקא | שיעור 7