2/29

האם הכלה יכולה לקדש את עצמה לחתן? – שיעור מס' 35

סדרת שיעורים בגמרא - שיעור מס' 35: קידושין ה:

שני שכנים שיוצאים למרפסת משותפת

סדרת שיעורים בגמרא - שיעור מס' 2: בבא בתרא דף ב.

מה עושים כשיש ספק ומהו המושג תיקו? – שיעור מס' 45

סדרת שיעורים בגמרא - שיעור מס' 45: קידושין ו.

האם שייך לקדש חצי אשה? – שיעור מס' 71 – סיכום

סדרת שיעורים בגמרא - שיעור מס' 71: קידושין ז.-ז:

כשהקידושין מזולזלים אצל הבעל, האם האשה מתקדשת? – שיעור מס' 58

סדרת שיעורים בגמרא - שיעור מס' 58: קידושין ו:

שיעור בדף היומי קליט ובהיר

שיעור יומי מאת הרב חגי ינוקא שליט''א

מעונין בשלום ואוירה נעימה בבית? – כאן זה המקום! – שיעור מס' 67

סדרת שיעורים בגמרא - שיעור מס' 67: קידושין ז.

ההבדל בין גרושי אשה לשחרור עבדים – שיעור מס' 53 – סיכום

סדרת שיעורים בגמרא - שיעור מס' 53: קידושין ו:

מלאכת בורר – התרים בברירה (2)

הלכות שבת | עם הרב אליהו הורביץ שיעור 14

לימוד גמרא – אפשר לקנות רכב בלי לשלם כסף? שיעור 32

לימוד גמרא בצורה חוויתית מאת הרב דניאל ניו

לימוד גמרא – התורה מהר סיני, הגמרא מהיכן?

לימוד גמרא בצורה חוויתית מאת הרב דניאל ניו

חובות הלבבות | שער הביטחון (3)

הרב אור לוסטיג | שיעור 3

מותר לשים בושם על היד ולצאת לרשות הרבים?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת שבת. שיעור מס' 57

נפלה המחיצה בין הכרם לשדה החיטה

סדרת שיעורים בגמרא - שיעור מס' 3: בבא בתרא דף ב.

מותר למכור מקרר לגוי ביום שישי?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת שבת. שיעור מס' 7

מצות ציצית רק ביום, מצוות קריאת שמע גם בלילה

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת ברכות. שיעור מס' 5

האם אפשר לקדש אשה ע"י מחיקת הלוואה? – שיעור מס' 54

סדרת שיעורים בגמרא - שיעור מס' 54: קידושין ו:

מותר להלביש את הכלב בשבת?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת שבת. שיעור מס' 28

איפה אפשר לקנות שכל? – שיעור מס' 23

סדרת שיעורים בגמרא - שיעור מס' 23: קידושין ד:

התפילין מהודרות אבל פסולות – שיעור מס' 68

סדרת שיעורים בגמרא - שיעור מס' 68: קידושין ז.

חייבים לשרוף חמץ או אפשר לזרוק באשפה?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת פסחים. שיעור מס' 8

מותר לגבר לצאת עם טבעת בשבת?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת שבת. שיעור מס' 33

קריאת שמע – בישיבה, בעמידה, בהליכה, בשכיבה?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת ברכות. שיעור מס' 3

כבישת העיר יריחו ע"י הקפת החומה ותקיעה בשופר

תנ"ך ספר יהושע פרק ו' | הרב אברהם אלקיים | שיעור 9

למרוח משחה ביום כיפור מותר?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת שבת. שיעור מס' 55

לימוד גמרא – איך להתמודד עם בריונים מהשוק האפור? שיעור 49

לימוד גמרא בצורה חוויתית מאת הרב דניאל ניו

מי אשם, העשיר או העני?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת שבת. שיעור מס' 1

השתיקה כאמירה – שיעור מס' 37 – סיכום

סדרת שיעורים בגמרא - שיעור מס' 37: קידושין ה:

הלכות שבת | נסיעה בחשמלית בשבת

מאת הרב אליהו סבן | שיעור 4

יש גן לכלבים?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת שבת. שיעור מס' 29

מה יותר טעים לפצח גרעינים או לאכול קלופים? – שיעור מס' 41

סדרת שיעורים בגמרא - שיעור מס' 41: קידושין ו.

עדיף לקחת חסה למרור, מדוע?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת פסחים. שיעור מס' 13

מתפלל ברכב? לאיזה כיוון תתפלל?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת ברכות. שיעור מס' 25