1/17

החופה היא הרבה מעבר ל4 עמודים עם פרוכת קטיפה – שיעור 10

סדרת שיעורים בגמרא - שיעור מס' 10: קידושין דף ג.

כל הדרכים להכנס לחופה וקידושין על פי התורה – שיעור 9 – שיעור מסכם

סדרת שיעורים בגמרא - שיעור מס' 9: קידושין דף ג.

אולי שייך שאשה תקדש לה בעל??? – שיעור מס' 22

סדרת שיעורים בגמרא - שיעור מס' 22: קידושין ד:

מאיזה גיל ילדים מקבלים על עצמם אחריות? – שיעור 15

סדרת שיעורים בגמרא - שיעור מס' 15: קידושין ג:

איזה סוג מסיים את הקשר ב"חליצת נעליים"? – שיעור 12

סדרת שיעורים בגמרא - שיעור מס' 12: קידושין ג:

המוקש הכי גדול לשלום הבית לנשואים ולמחפשים את זיווגם – שיעור 6

סדרת שיעורים בגמרא - שיעור מס' 6: קידושין דף ב:

איך יתכן לחדש בתורה? – שיעור מבוא חלק ב'

סדרת שיעורים בגמרא - שיעור מבוא חלק ב' למסכת קידושין

מותר להלביש את הכלב בשבת?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת שבת. שיעור מס' 28

הלכות בשר וחלב | סימן פ"ז סעיף ג' (1)

הצטרפו אלינו לשיעורים מרתקים בהלכות בשר בחלב מאת הרב חגי ינוקא | שיעור 5

כיצד ידעו בלי שעון מתי זמן שריפת חמץ?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת פסחים. שיעור מס' 5

הקדמה להלכות שבת

הלכות שבת | עם הרב אליהו הורביץ שיעור 1

לימוד גמרא – ערבי יכול לקדש יהודיה? שיעור 58

לימוד גמרא בצורה חוויתית מאת הרב דניאל ניו

למה מסתכלים בציפורניים בשעת ההבדלה?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת ברכות. שיעור מס' 50

מה המצוה הראשונה בליל הסדר?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת פסחים. שיעור מס' 82

מתי לא עושים ברית בשבת?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת שבת. שיעור מס' 54

על איזו כמות של חמץ צריך לחזור לביתו?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת פסחים. שיעור מס' 23

גם בעיצומו של שייט ביאכטה נתכונן נכון לתפילה

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת ברכות. שיעור מס' 26

מלאכת בורר (1)

הלכות שבת | עם הרב אליהו הורביץ שיעור 2

מותר לעשות 'על האש' בליל הסדר?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת פסחים. שיעור מס' 27

מה עושים עם בשר שנטמא?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת פסחים. שיעור מס' 6

מה הסגולה לבנים צדיקים?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת שבת. שיעור מס' 13

איך שלחו פעם הודעות בלי לשלוח sms?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת שבת. שיעור מס' 62

מלאכת בורר – הגדרת שני מיני אוכלים

הלכות שבת | עם הרב אליהו הורביץ שיעור 9

למה יצאנו ממצרים?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת פסחים. שיעור מס' 84

מצוות קריאת שמע מוגבלת לשעות מסויימות

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת ברכות. שיעור מס' 2

קריאת שמע מחולקת לשלושה קטעים

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת ברכות. שיעור מס' 7

לימוד גמרא – אפשר לקנות רכב בלי לשלם כסף? שיעור 32

לימוד גמרא בצורה חוויתית מאת הרב דניאל ניו

לימוד גמרא – לא תמיד משתלם להוסיף מרפסת! שיעור 51

לימוד גמרא בצורה חוויתית מאת הרב דניאל ניו

ימכור אפילו את הבגדים כדי לקנות יין לפסח

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת פסחים. שיעור מס' 81

משניות שבת | הקדמה, משנה א פרק א (1)

משניות שבת עם הרב נח קזצ'קוב | שיעור 2

כבישת העיר יריחו ע"י הקפת החומה ותקיעה בשופר

תנ"ך ספר יהושע פרק ו' | הרב אברהם אלקיים | שיעור 9

משניות שבת | פרק ב משנה ב

משניות שבת עם הרב נח קזצ'קוב | שיעור 11

לימוד גמרא – באיזה רגע נהפך המוצא לבעליה של המציאה? – שיעור 2

לימוד גמרא בצורה חוויתית מאת הרב דניאל ניו