מהו הלשון 'קידושין'. שיעור מרתק במסכת 'קידושין', האם זה מרמז למשהו קדוש?

שיעור מס' 3 במסכת קידושין. הצטרפו אלינו לשיעור מרתק

דרכו של איש לחזר על אשה

שיעור מס' 6 במסכת קידושין

שיעור בדף היומי קליט ובהיר

שיעור יומי מאת הרב חגי ינוקא שליט''א

איפה לא צריך לבדוק חמץ?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת פסחים. שיעור מס' 1

מותר למכור מקרר לגוי ביום שישי?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת שבת. שיעור מס' 7

למה מסתכלים בציפורניים בשעת ההבדלה?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת ברכות. שיעור מס' 50

כמה פעמים צריך לבדוק את החמץ?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת פסחים. שיעור מס' 2

מותר לעשות סעודה לפני מנחה?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת שבת. שיעור מס' 2

הלכות שבת | ההכנות לשבת

מאת הרב אליהו סבן | שיעור 1

גמרא סוכה דף ב'

עם הרב אליהו גדלביץ' שיעור 4

משניות שבת | פרק ב משנה ג

משניות שבת עם הרב נח קזצ'קוב | שיעור 12

דרכו של איש לחזר על אשה

שיעור מס' 6 במסכת קידושין

קיבלת אאודי A8 במתנה, בטוח שתגיד תודה

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת ברכות. שיעור מס' 33

עדיף לקחת חסה למרור, מדוע?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת פסחים. שיעור מס' 13

ברכה אחת חזקה פוטרת 100 ברכות אחרות

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת ברכות. שיעור מס' 37

פרשת שבוע | השפל עצמך וינשאך המקום

פרשת ויקרא | מאת הרב יוסף חיים פיין | שיעור 1

נרות שבת, למה מדליקים?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת שבת. שיעור מס' 12

למה נשים לא מניחות תפילין?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת ברכות. שיעור מס' 16

למה שמים תפוח בחרוסת?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת פסחים. שיעור מס' 83

לימוד גמרא – שני חברים מצאו אייפון למי מהם הוא שייך ? – שיעור 1

לימוד גמרא בצורה חוויתית מאת הרב דניאל ניו

איך עושים קידוש?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת ברכות. שיעור מס' 45

לימוד גמרא – אפשר למכור בית עם מטפחת? – שיעור 33

לימוד גמרא בצורה חוויתית מאת הרב דניאל ניו

דף היומי | מסכת סנהדרין דף ה (2)

מאת הרב נפתלי גרשוני | שיעור 9

נשים חייבות בזימון?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת ברכות. שיעור מס' 42

אפשר לעשות מצה מקמח גזול?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת פסחים. שיעור מס' 12

לימוד גמרא – שני חברים רצו לקנות את אותה עוגה, מי קודם? – שיעור 3

לימוד גמרא בצורה חוויתית מאת הרב דניאל ניו

עין יעקב | ברכות דף ב עמוד א | מבוא ואגדות חז"ל

עין יעקב | הרב מאיר פוגל | שיעור 1

מה זה הלוח העברי, איך זה נקבע

שיעור מספר 1 בענייני קידוש החודש | עם הרב אברהם טרכטינגוט

מה אתה עושה אחרי תפילת שחרית?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת ברכות. שיעור מס' 22

האם מותר להשתמש בפסח באיפור שמעורב בו חמץ?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת פסחים. שיעור מס' 16

עין יעקב | ברכות דף ג עמוד א | מבוא ואגדות חז"ל

עין יעקב | הרב מאיר פוגל | שיעור 3

איזה יהודי פטור מקריאת שמע, מתפילה, ומכל מצוות התורה?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת ברכות. שיעור מס' 14

איך נדע מה מותר ומה אסור בשבת

הצטרפו אלינו לסדרת שיעורים מעניינת על משניות 'שבת' עם הרב יונה פיינהנדלר

לימוד גמרא – לא תמיד משתלם להוסיף מרפסת! שיעור 51

לימוד גמרא בצורה חוויתית מאת הרב דניאל ניו

מלאכת בורר – ברירה בכלי (1)

הלכות שבת | עם הרב אליהו הורביץ שיעור 4

לימוד גמרא – מה עושה יהלומן בשוק העבדים? שיעור 37

לימוד גמרא בצורה חוויתית מאת הרב דניאל ניו