1/82

נשים חייבות בזימון?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת ברכות. שיעור מס' 42

הרב יונה פיינהנדלר בסדרת שיעורים מעניינים בששה סדרי משנה
שיעור מס' 42 במשניות מסכת ברכות פרק ז משנה ב
מה עם הנשים? האם הן חייבות בזימון בברכת המזון?

במשנה זאת נלמד כי נשים חייבות בזימון בדיוק כמו גברים אך אינן יכולות להצטרף להשלמת הזימון עם גברים

חז”ל לימדונו שבמקרים של אכילה בצוותא, ישנו חיוב של 'זימון'.
עניינו של זימון הוא 'הזמנה' של אחד, האוכל יחד עם עוד שני סועדים לפחות, להודות לה' על מה שאכלו. האחד 'מזמין' את השניים לברך את ה' בברכת המזון.
במשנה מבואר שעם ריבוי האוכלים משתנה מהות הזימון. לעניין מעשה, הדין השכיח
במשנה הוא הלכת עשרה האוכלים יחד: במקום לזמן בשפה פשוטה, על עשרה האוכלים יחדיו
לכלול את שם ה' בזימון: "נברך אלוקינו שאכלנו משלו".
אך מה עם הנשים? האם הן חייבות בזימון בברכת המזון?
האזינו כאן לשיעורו המרתק של הרב יונה פיינהנדלר בענין חיוב זימון לנשים.

לכל השיעורים של הרב יונה פיינהנדלר לחץ כאן

יש לך דעה בעניין? זו הבמה שלך!

כתובת הדוא״ל שלך לא תפורסם.