1/32

לא אמר 'ברוך שם כבוד מלכותו' יצא ידי חובת קריאת שמע?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת פסחים. שיעור מס' 31

הרב יונה פיינהנדלר בסדרת שיעורים מעניינים בששה סדרי משנה
שיעור מס' 31 במשניות מסכת פסחים פרק ד משנה ח

במשנה זו נלמד על כמה מנהגים שנהגו אנשי יריחו שחלק מהם מחו בהם חכמים שעשו שלא כדין ועל חלק לא מחו, אחד ממנהגים אלו היה בערב פסח ולכן הובאה משנה זו במסכת פסחים.

לכל השיעורים של הרב יונה פיינהנדלר לחץ כאן

יש לך דעה בעניין? זו הבמה שלך!

כתובת הדוא״ל שלך לא תפורסם.