1/19

כשפינצי רעב האם מותר להאכיל אותו בשבת?

הרב אברהם עדס בהרצאה על הלכות בעלי חיים בשבת בליווי תמונות.

האם מותר בשבת ???
• להוציא דבש מחלות הדבש בשבת
• לרכב על בהמות בשבת
• להכניס תרנגולים ללול

יש לך דעה בעניין? זו הבמה שלך!

כתובת הדוא״ל שלך לא תפורסם.