1/4750

כל מה שרציתם לדעת על קערת ליל הסדר

מה מניחים בקערה? איך מסדרים את הסימנים השונים? למה בכלל צריך קערה, והאם אפשר להשתמש גם בצלחת רגילה ^ וגם: האם אוכלים את המאכלים שבקערה במהלך ליל הסדר?

יעקב לוסטיג

 

הרכיב הבולט ביותר בליל הסדר, הוא ה'קערה', מעין צלחת מעוטרת שעליה אנחנו מניחים ששה 'סימנים'.

מנהג עריכת הקערה נוסד על ידי צדיקים וקדושים, שכל מעשיהם היו ברוח הקודש. יש לו הסבר הלכתי פשוט, ויש לו גם הסברים עמוקים מאוד, על פי תורת הקבלה.

ההסבר הפשוט הוא, שאנו רוצים להבליט את החלקים החשובים ביותר בליל הסדר, כשאנחנו וגם הילדים שלנו, נראה ונזכור, שלא נשכח אף אחת מהמצוות ואף אחד מהמנהגים החשובים כל כך. הקערה משמשת גם זרז לילדים שישאלו במה שונה הלילה הזה מכל הלילות, וכך נוכל להשיב להם את התשובה הנצחית: "עבדים היינו לפרעה במצרים, ויוציאנו ה' משם", כי הרי זאת הדרך הטובה ביותר לספר לילד על יציאת מצרים: לגרום לו שיתעניין מעצמו ויבקש לדעת, וכך תהיה אוזנו כרויה לשמוע את התשובה.

 

מה בקערה?

מניחים על גבי הקערה את ששת הסימנים הבאים: 'זרוע' (זרוע של בהמה או כנף של עוף צלוי באש, ואפשר גם פיסת בשר אחרת). ביצה (ביצה קשה). מרור (עלי חסה או עלוש), חרוסת (בלילה של פירות מרוסקים עם יין), כרפס (ירק מבושל) ושוב מרור (הפעם אנחנו מניחים את הקלח של החסה ולא את העלים, ואם אין קלח אפשר להניח שוב עלי חסה).

 

על מה מרמזים ה'סימנים'

ה'זרוע' הצלויה היא תזכורת לכך שבזמן שבית המקדש היה קיים היינו אוכלים בליל הסדר את בשרו הצלוי של קרבן הפסח. הביצה המבושלת היא תזכורת לכך שבזמן בית המקדש היינו אוכלים בלילה זה גם מבשרו של קרבן החגיגה, שאותו היו יכולים גם לבשל ולא היו חייבים דווקא לצלותו באש. המרור הוא זכר לשעבוד המר שהיו ישראל משועבדים במצרים. החרוסת היא זכר לטיט שהיו בני ישראל צריכים להכין כדי ללבון לבנים במסגרת עבודתם בפרך תחת יד מצרים, ואילו הכרפס בא לצורך הטיבול במי מלח – פעולה שנועדה לעורר תמיהה מצד הילדים, ולגרום להם לשאול שאלה שמתוכה נוכל להגיע להסבר על יציאת מצרים.

 

מי שאין לו קערה של ליל הסדר, יכול להניח את הסימנים הללו על גבי צלחת. אין שום חובה שהקערה תהיה דווקא עם ציורים ועיטורים.

 

 

על מה מניחים את הקערה?

מניחים שלוש מצות זו על גב זו, אחת כנגד 'כהן', אחת כנגד 'לוי' ואחת כנגד 'ישראל'. ראוי להפריד בין המצות במטפחת בד, או אפילו במפית חד פעמית.

מכסים את המצות בכיסוי המיוחד לכך אם יש לכם, ואם לא אפשר לכסותן במגבת נקייה.

מניחים מעל שלושת המצות את הקערה או את הצלחת עם הסימנים.

אם הקערה כבדה מדי ואתם חוששים שהיא תשבור את המצות, לא נורא, אפשר להניח את הקערה לצד המצות, והיא לא חייבת להיות מעליהן אם אין אפשרות כזאת.

 

איך מסדרים את הסימנים בפועל?

יש מנהגים שונים לגבי הסדר המדויק של הסימנים על גבי הקערה, וכולם מנהגים טובים וראויים. אם אין לכם מסורת משפחתית מקובלת, אנו ממליצים לכם לנהוג על פי שיטת 'האריז"ל', רבי יצחק לוריא שהתקין את הסדר של הקערה על פי תורת הקבלה:

הקערה מסודרת (לפי שיטת האר"י ז"ל) בצורה של שתי שלשות, כמו הניקוד 'סגול' שאנו מכירים מסידור התפילה או ספרי הקריאה של הילדים.

בצד ימין מניחים את ה'זרוע', ממולו מניחים את ה'ביצה', ומתחת שניהם, באמצע מניחים עלי 'מרור'. עוברים לשלשה השנייה שבאה מתחת לשלשה הראשונה:

בצד ימין, מתחת לזרוע מניחים את ה'חרוסת' בתוך קערית קטנה. משמאל לה, מתחת לביצה, מניחים את ה'כרפס', ומתחת שניהם, באמצע, מניחים שוב מרור, אלא שהפעם מניחים את הקלח של החסה, אם יש לכם. במידה ואין לכם קלח, אפשר להניח עלי חסה גם כאן.

שימו לב: את הכרפס, החרוסת והמרור אוכלים במהלך ליל הסדר. את הזרוע הצלויה אסור לאכול בלילה ואם רוצים אפשר לאכול אותה למחרת, ואילו הביצה הקשה יש בזה מנהגים שונים, אפשר לאכול אותה גם בלילה אבל יש שנוהגים לאכול אותה רק למחרת.

סדר הקערה 

 

יש לך דעה בעניין? זו הבמה שלך!

כתובת הדוא״ל שלך לא תפורסם.