1/440

האם הקדוש ברוך הוא באמת אוהב אותי?

הכל הולך לי הפוך ממה שאני רוצה. אני מדבר עם הקדוש ברוך הוא, אבל לפעמים זה נראה כאילו הוא עושה לי דווקא הפוך ומתנהג איתי בקשיחות.

שלום רב, כל מה שאני מנסה כלום לא הולך לי בחיים אם זה בפרנסה ואם זה בזוגיות ובכל דבר! אני לא יודע למה? אני יודע אני לא צדיק ולא מושלם אבל בורא עולם כאילו מתנהג אלי בקשיחות. כל מה שאני מבקש ומדבר אתו הכל הולך הפוך ממה שאני מבקש. גם בזוגיות אחרי פרידה אני מרגיש כאילו הוא דורס אותי שוב ושוב. אני כבר חנוק ולא יכול יותר למה כל הכאב הזה? ואני מדבר אתו. רק תגיד לי מה אני עושה לא נכון אולי אני מתפלל לא נכון אולי אני מניח תפילין לא נכון משו!!! אני מרגיש שהוא לא עונה לי שהוא לא איתי אין לי חשק לכלום כבר אני מרגיש כמו מכונה עבודה בית עבודה בית אין לי חשק לכלום כבר !!!! למה הוא מרחיק אותי ממנו למה???? כבר התחלתי להתייאש שאני לבד!!!! אני ממש בייאוש מהחיים אין לי כח עוד להמשיך ככה!!!

בברכה גיא

בס"ד

שלום גיא!

כאב לי לשמוע על הקשיים והייסורים הפוקדים אותך,
ותקוותי שבעזרת השם בקרוב תראה ישועות גדולות.

עלייך להבין שאדם הרואה שפוקדים אותו ייסורים, אין
זה אומר כלל שהקדוש ברוך מתרחק ממנו. ההפך הוא
הנכון, כתוב "את אשר יאהב ה' – יוכיח", דווקא את אלו
שהקב"ה אוהב במיוחד, הוא שולח להם ייסורים, משום
שהייסורים מאד מועילים לאדם כפי שנבאר.

אנחנו אומרים כל יום בקריאת שמע: "ואהבת את ה'
אלוקיך… ובכל מאודך". בנוסף לפירוש הפשוט של
המילים "בכל מאודך" – בכל ממונך, חז"ל נתנו למילים
אלו עוד פירוש: "בכל מאודך – בכל מדה ומדה שהוא
מודד לך הוי מודה לו". כלומר, בכל הנהגה שהקב"ה
מתנהג עמנו, בין אם מדובר על הנהגה שנעימה לנו
ובין אם מדובר על הנהגה שקשה לנו איתה, עלינו
להודות לו על כך משום שהכל נעשה אך ורק לטובתנו.

בגמרא מבואר שאדם חייב לברך ולהודות לשם יתברך
על הרעה ממש באותה שמחה שהוא מודה לו על הטובה.

"אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא" – לכל אדם
ישנם חטאים רבים, הן מתקופת חייו הנוכחית, והן
עבירות שהוא עדיין סוחב על עצמו מגלגוליו הקודמים
בעולם. כדי להתנקות מאותן עבירות ולהזדכך, לפעמים
צריך לעבור דברים מצערים וקשים. ההתמודדות עם
אותו צער והמאבק לקבל את הכל מתוך אמונה ושמחה,
מטהרת ומזככת את האדם מאד, וכך הוא יזכה לחיי
העולם הבא באופן הנעלה ביותר, וגם בעולם הזה
יהיה לו רווח גדול בדברים אחרים.

בנוסף לכך, הייסורים דוחפים את האדם לעשות חשבון נפש
עם עצמו ולהתחזק בדברים שבהם הוא צריך להתחזק.

למרות האמור, יש הרבה מה לעשות בכדי להקל מהסבל,
וגם ליצור מצב שיתכן מאד שבעזרת השם העניינים
יסתדרו הרבה יותר טוב. אתן לך כמה עצות לכך:

ראשית, תשתדל לקבל את מה שעובר עלייך מתוך אמונה
שהכל נעשה אך ורק לטובתך, יהודים משתדלים להגיד על
כל דבר שקורה להם "גם זו לטובה".

שנית, תשתדל להרגיש איך שאבינו שבשמים נמצא איתך
בכל מצב ומצב, גם בזמנים הכי קשים. תזכור את דברי
דוד המלך עליו השלום בספר תהילים: "גם כי אלך בגיא
צלמוות לא אירא רע, כי אתה עמדי". לאדם שסובל, הרבה
יותר קל להתחבר לבורא, משום שהוא מרגיש יותר עד
כמה הוא זקוק אליו יתברך.

שלישית, להמשיך ולהתפלל מעומק הלב על הדברים
שלהם אתה נזקק, וכן להתפלל על כל עם ישראל ועל
כך שנזכה בקרוב לביאת המשיח.

רביעית, להתחזק באופן כללי בשמירת מצוות, הזכות שלנו
כיהודים לקיים את מצוות התורה היא זכות עצומה שאי אפשר
בכלל לתאר, ועצם הזכות הזו צריכה למלא אותנו בשמחה.

חמישית, לקבוע עיתים לתורה לפי יכולתך. ככל שזוכים
ללמוד יותר תורה כך נעשה לאדם יותר טוב. בספרים
מבואר שלימוד תורה, ובעיקר עם הוא נעשה מתוך
מאמץ ויגיעה, מועיל לזיכוך האדם לא פחות מייסורים
אם לא יותר, ויוצא אם כן, שאפשר להמיר דברים מצערים
שראויים לבוא על האדם בלימוד תורה. לימוד תורה נחשב
למצוה כה גדולה, עד כדי כך שחז"ל אמרו לנו ש"תלמוד
תורה כנגד כולם".

עשיית שינויים אלו בחייך יכולה לפתוח לפניך עולם חדש,
עולם שבו תהיה יותר מאושר ושמח, וכל העניינים יסתדרו
בעזרת השם הרבה יותר בקלות.

בשורות טובות ומועדים לשמחה
יעקב

יש לך דעה בעניין? זו הבמה שלך!

כתובת הדוא״ל שלך לא תפורסם.